czwartek, 27 grudnia 2012

Dodanie nowego użytkownika - Skrypt Bash / Perl cz.4

Możemy ułatwić sobie nieco dodawanie nowych user'ów do naszego systemu szczególnie jeżeli jest ich duża liczba.
Musimy oczywiście hasło podawane podczas dodawania zaszyfrować, wykorzystamy linijkę z perla.


#!/bin/bashif [ $(id -u) -eq 0 ]; then read -p "Login : " username read -s -p "Haslo : " password egrep "^$username" /etc/passwd > /dev/null #sprawdzenie czy nie ma usera w passwd if [ $? -eq 0 ]; then echo "$username istnieje w systemie!" exit 1 else pass=$(perl -e 'print crypt($ARGV[0], "password")' $password) useradd -m -p $pass $username [ $? -eq 0 ] && echo "Uzytkownik zostal dodany poprawnie!" || echo "Blad podczas dodania user'a!" fielse echo "Zaloguj sie na root'a, aby dodac nowego user'a." exit 2fiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz