piątek, 11 stycznia 2013

GIT + GITWeb Debian

GIT jest systemem wspomagający przechowywanie kolejnych wersji  kodów źródłowych naszych programów. Wykorzystują go min. Google do udostępniani kolejnych wersji Androida.
Wszystkie operacje robimy jak root.1) Instalacja Git:


 apt-get install git-core gitweb

Tworzymy 2 katalogi, pierwszy jako repozytorium, drugi do obsługi GIT'a przez przeglądarkę:
mkdir /var/cache/git 

mkdir /var/www/git


Ten drugi łączymy z gitweb.cgi:
[ -d "/var/cache/git" ] ||  mkdir /var/cache/gitGIT w naszym przypadku będzie pracował łącznie z Apache.cat vim /etc/apache2/conf.d/git


powinniśmy zobaczyć podobny do poniższego wpis:


   Allow from all   AllowOverride all   Order allow,deny   Options ExecCGI      SetHandler cgi-script   
DirectoryIndex gitweb.cgiSetEnv  GITWEB_CONFIG  /etc/gitweb.confPrzeniesiemy gitweb.cgi (wraz z css oraz logo) do /var/www/git:


mv /usr/share/gitweb/* /var/www/git 

mv /usr/lib/cgi-bin/gitweb.cgi /var/www/gitZmodyfikujemy jeszcze gitweb.conf:$projectroot = '/var/cache/git/';

$git_temp = "/tmp";

#$home_link = $my_uri || "/";

$home_text = "indextext.html";

$projects_list = $projectroot;

$stylesheet = "/git/gitweb.css";

$logo = "/git/git-logo.png";

$favicon = "/git/git-favicon.png";

Przeładujemy Apache:

/etc/init.d/apache2 reload2) Przygotowanie środowiska dla naszego projektu:

cd /var/cache/git/
mkdir nasza_nazwa.git 
cd nasza_nazwa.git

git init 
echo "Nasz_Opis" > .git/description
          git config --global user.name "Nasza_Nazwa"
          git config --global user.email "Nasz_Mail"
          git commit -a
cd /var/cache/git/nasza_nazwa.git

I eksport

touch .git/git-daemon-export-ok


Udostępnienie naszego repozytorium:

git daemon --base-path=/var/cache/git --detach --syslog - 
-export-all

Od tego momentu GIT powinien działać na porcie 9418. Aby się do niego dostać użyjemy:

git://location (IP lub nazwa serwera)


Kopiujemy projekt do naszego środowiska deweloperskiego.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz