czwartek, 17 stycznia 2013

Monitorowanie systemu - podstawowe narzędzia

Nie musimy instalować narzędzi zewnętrznych, aby przejrzeć podstawowe parametry systemu z konsoli. W tym celu możemy użyć w większości domyślnie dostępnych poleceń.


1) Top:

Pokazuje w czasie rzeczywistym działające procesy na naszej maszynie. Odświeżanie następuje co 5 sekund.
Dodatkowo w trakcie działania można użyć jednego z klawiszy:
-t - pokazuje informacje o pamięci
-A - podział na sekcje, pokazuje procesy używające najwięcej zasobów
-f  - konfigurujemy jakie parametry chcemy pokazywać w poleceniu top


2) Vmstat

vmstat -m - wykorzystanie pamięci
vmstat -a - strony pamięci oraz procesora


3) Zalogowani użytkownicy oraz ich procesy:

w - najwięcej danych
who
whoami - najmniej danych
4) Czas działania maszyny:

uptime
5) Procesy:

Wyświetlenie wszystkich procesów:

ps -A

Procesy użytkownika:

ps -U nazwa_uzytkownika -u nazwa_uzytkownika u

Id konkretnego procesu:

pgrep nazwa_procesu

10 procesów "zjadających" najwięcej zasobów (pamięci / CPU):

ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10
ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -10

6) Wolna pamięć:


free7) Statystyki sieciowe (połączenia sieciowe, tablica routingu, multicast itd.):


netstat -nat

netstat -s - podsumowanie ruchu sieciowego

netstat --interfaces eth0 - dane dotyczące pakietów


8) Informacje o sprzęcie:


cat /proc/cpuinfo -procesor
cat /proc/meminfo -pamięć
cat /proc/mounts - partycje i dyski


Można wykorzystać je do wykonania przy pomocy Bash'a skryptów, które ułatwią nam kontrolę sprzętową szczególnie nad kilkoma maszynami. Tak jak TUTAJ.9) Zgodnie z prośbą w komentarzu HTOP:
Polecenie to pokazuje na żywo obciążenie systemu przez procesy. Sortowanie może być wykonywane pod względem zużycia:
- pamięci,
- procesora,
- czasu działania,


W porównania z TOP (pkt.1) dodano / zmieniono:


  • możliwość przewijania listy procesów w poziomie i pionie
  • krótszy czas uruchamiania programu
  • brak potrzeby wpisywania numeru procesu, aby go zabić, lub zmienić priorytet
  • obsługuje operacje myszą


1 komentarz: