wtorek, 22 stycznia 2013

Oracle Express 10.x - Parametry spfile dla Windows cz.3

W Oracle 10.x możemy zmienić / ustawić pewne specyficzne parametry bazy. Będą one ustalały czy baza ma być automatyczne archiwizowana, jaką maksymalnie liczbę procesów baza może obsłużyć.
W tym celu musimy utworzyć plik binarny  SPFILE z poziomu którego takie ustawienia są możliwe. Logujemy się jako SYSDBA, następnie wydajemy polecenie:


CREATE SPFILE= 
    ’c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\dbs\spfileXE.ora’ 
     FROM PFILE=  
’c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\database\initXE.ora’; 


utworzyliśmy plik spfileXE.ora, i restartujemy instancję.

Możemy na początku stworzyć plik Pfile:

 CREATE PFILE= 
 ’c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\database\initxe.ora’ 
     FROM SPFILE= 
  ’c:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\dbs\spfilexe.ora’;  

Jak widać odwrócona została kolejność poleceń.

Przykład wykorzystania:

 ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE SCOPE=BOTH; - włączenie limitów zasobów dla profili bazy, SCOPE określa czy zmiana ma być zapisana jedynie w pamięci czy również w naszym pliku konfiguracyjnym który utworzyliśmy.

ALTER SYSTEM SET sga_max_size=536870912 SCOPE=BOTH;  - ograniczenie obszaru SGA bazy. Tutaj otrzymamy błąd ponieważ jest oto jeden z parametrów którego nie można ustawić dla pamięci w czasie działania bazy. Inne parametry również nie zapiszą się jeżeli SCOPE będzie ustawione na BOTH.

Paramtery SCOPE:

-MEMORY - zmiana parametru będzie działać jedynie do momentu restartu instancji,
-SPFILE - parametr będzie zmieniony również po restarcie,
-BOTH - w niektórych przypadkach możemy otrzymać błąd, w większości przypadków parametry będą zmienione od razu oraz będą obowiązywały również po restarcie instancji

Przykładowy plik initXE.ora:


db_cache_size=180355072 
java_pool_size=4194304 
large_pool_size=8388608 
shared_pool_size=88080384 
streams_pool_size=0 
audit_file_dest='c:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\adump' 
background_dump_dest='c:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\bdump' 
compatible='10.2.0.1.0' 
control_files='c:\oraclexe\oradata\xe\control.dbf' 
core_dump_dest='c:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\cdump' 
db_name='XE' 
DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10G 
DB_RECOVERY_FILE_DEST='c:\oraclexe\app\oracle\flash_recovery_area' 
dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=xeXDB)' 
job_queue_processes=4 
open_cursors=300 
os_authent_prefix='' 
pga_aggregate_target=90M 
remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' 
sessions=20 
sga_target=270M 
shared_servers=4 
undo_management='AUTO' 
undo_tablespace='UNDO' 
user_dump_dest='c:\oraclexe\app\oracle\admin\xe\udump' 


Wszystkie dostępne parametry dostępne są po wykonaniu polecenia (nawet ww trybie NOMOUNT):

SELECT name, value FROM v$parameter;

W kolejnej części tworzenie użytkowników oraz zabezpieczenie dostępu do bazy.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz