czwartek, 10 stycznia 2013

SAMBA - Debian Lenny

Samba może udostępniać przestrzeń dysku dla użytkowników, jak również drukarki.

Potrzebujemy Debiana Lenny, musimy znać IP, dobrze również posiadać nazwę, po której będziemy się mogli z nią łączyć.Do /etc/hosts dodajemy poniższe linie(oczywiście drugie IP zmieniamy na nasze):


127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
192.168.1.100   server1.example.com     server1

1) Instalujemy pakiet SAMBA:

aptitude install libcupsys2 samba samba-common


Podczas instalacji odpowiadamy na 2 pytania:

Workgroup/Domain Name: gruparobocza
Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP? "no" 

Modyfikujemy smb.conf:

nano /etc/samba/smb.conf


usuwamy komentarz z security = user

Dzięki czemu użytkownicy GNU/Linux'a będą mogli logować się do serwera plików.

Restart:

/etc/init.d/samba restart2) Udostępniamy zasoby:

mkdir -p /home/shares/allusers

chown -R root:users /home/shares/allusers/

chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/


następnie dodajemy do smb.conf na jego koniec:

[allusers]
  comment = All Users
  path = /home/shares/allusers
  valid users = @users
  force group = users
  create mask = 0660
  directory mask = 0771
  writable = yes

jeżeli zezwolimy naszym użytkownikom na zapis oraz odczyt plików do ich katalogów domowych dodajemy do smb.conf:

[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   valid users = %S
   writable = yes
   create mask = 0700
   directory mask = 0700

Restart:

/etc/init.d/samba restart3) Dodajemy nowych użytkowników:

Użytkownika do systemu dodajemy tak:


useradd nasza_nazwa -m -G users


dodajemy dla niego hasło (ale tylko wtedy gdy chcemy, aby mógł logować się do systemu)

passwd nasza_nazwa


Dodajemy użytkownika, aby mógł się logować do SAMBY:

smbpasswd -a nasza_nazwa


podajemy hasło dla tego użytkownika

Powinniśmy móc zalogować się na serwer plików:

\nasze_ip\

\nasze_ip\nasza_nazwa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz