sobota, 12 stycznia 2013

Nowa instancje, konfiguracja, Ganeti - XEN cz.3

Trzecia część konfiguracji serwera XEN.7) Utworzenie Inst1:

Node1:

Utworzymy pierwszą wirtualną maszynę, użyjemy DRBD tak aby Node1 stał się głównym węzłem. Maszyna ma mieć 5GB na dysku twardym, po 256MB RAM oraz SWAP.

Poniższe linijki stanowią jedno polecenie.

gnt-instance add -t drbd -n node2.example.com:node1.example.com

-o debootstrap -s 5g --swap-size 256 -m 256 --kernel 


/boot/vmlinuz-`uname -r` --ip 192.168.0.105 inst1.example.comJeżeli nie działa /boot/vmlinuz-`uname -r`, należy użyć /boot/vmlinuz-2.6-xenU lub kompatybilnej  (używanej wersji).

Powinniśmy otrzymać coś takiego:

* creating instance disks...
adding instance inst1.example.com to cluster config
 - INFO: Waiting for instance inst1.example.com to sync disks.
 - INFO: - device sda:  3.90% done, 971 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sdb: 17.00% done, 42 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda:  9.00% done, 746 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sdb: 100.00% done, 0 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda:  9.30% done, 727 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 22.10% done, 786 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 35.10% done, 224 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 48.00% done, 205 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 61.00% done, 183 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 73.90% done, 120 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 86.90% done, 36 estimated seconds remaining
 - INFO: - device sda: 94.80% done, 344 estimated seconds remaining
 - INFO: Instance inst1.example.com's disks are in sync.
creating os for instance inst1.example.com on node node2.example.com
* running the instance OS create scripts...
* starting instance...Na koniec powinniśmy dostać wirtualną maszynę o zadanych parametrach.8) Konfiguracja Inst1:


Node1:

Dostajemy się do maszyny inst1:


gnt-instance console inst1.example.com

dostajemy coś takiego:

Checking file systems...fsck 1.41.3 (12-Oct-2012)
done.
Setting kernel variables (/etc/sysctl.conf)...done.
Mounting local filesystems...done.
Activating swapfile swap...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...done.
INIT: Entering runlevel: 2
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting periodic command scheduler: crond.


wyłączamy inst1:


gnt-instance shutdown inst1.example.comnastępnie wykonujemy:


gnt-instance startup --extra "xencons=tty1 console=tty1" inst1.example.com


nowe podłączenie:gnt-instance console inst1.example.com


Inst1:


Tworzymy hasło dla root'a dla Inst1:


passwdkonfigurujemy eth na Inst1:vi /etc/network/interfaces


dodajemy:


auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.105
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1


restart usług:

/etc/init.d/networking restart


nastęnie:


aptitude update 

aptitude safe-upgradeaptitude install ssh openssh-server vim-nox udevprzed pierwszym połączeniem przez SSH:

nano /etc/fstab


dodajemy:

none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0


następnie:mount -a


powinniśmy mieć możliwość zalogowania się poprzez SSH (Putty) na 192.168.1.105.

wracamy do node1 przez CTRL+5 lub CTRL+], jeżeli nie korzystamy z Putty.
9) Ganeti:


Możemy nieco poczytać o możliwościach Ganeti:man gnt-instance

man gnt-cluster

man gnt-node

man gnt-os

man gnt-backup

man 7 ganeti

man 7 ganeti-os-interface


Start instancji:gnt-instance startup inst1.example.com


Wyłączenie instancji:

gnt-instance shutdown inst1.example.com


Zalogowanie się do konsoli Inst1:

gnt-instance console inst1.example.com


Migracja:

gnt-instance migrate inst1.example.com


Usunięcie instancji:

gnt-instance remove inst1.example.com


Lista instancji:gnt-instance list

Dokładne informacje na temat instancji:gnt-instance info
Informacje  klastrze:

gnt-cluster info

Sprawdzenie poprawności działania klastra:

gnt-cluster verify

Główny węzeł klastra:

gnt-cluster getmaster

Przestrzeń dyskowa:

gnt-node volumes

Usunięcie węzła z klastra:

gnt-node remove node2.example.com

System operacyjny klastra:

gnt-os list
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz