piątek, 25 stycznia 2013

Zmienne specjalne - Skrypt Bash cz.10


Poza "normalnymi" skryptami Bash daje nam możliwość stworzenia takich z którymi możemy "porozmawiać" - czyli przekazać do nich parametry, które możemy wykorzystać przy sterowaniu skryptem, który za każdym razem pozwoli nam otrzymać inny wynik, w zależności od przekazanych danych na wejściu.

Teraz kilka opcji, które pozwolą ma je przekazać:

$1..$9 -  możemy przekazać do 9 parametrów dla naszego skryptu, np.

#!/bin/bash
echo "$1 $2  ... $9"


Powiedzmy że skrypt nazwiemy parametry.sh. Po nadaniu odpowiednich praw wywołamy go:


./parametry.sh 1 2 ... 9 


Skrypt powinien pokazać nam na wyjściu pokazane przez nas cyfry.

$@ - zastępuje w/w wpis pokazując wszystkie parametry przekazane do skryptu

#!/bin/bash
echo "Do skryptu przekazano: $@"

./parametry.sh 1 2 ... 9 

Powinniśmy otrzymać identyczny wynik

$? - możemy ponownie wykorzystać ostatnie polecenie, bez potrzeby ponownego wpisywania.

$# - liczba argumentów przekazanych do skryptu, przydaje się w momencie gdy chcemy obsłużyć wyjątek braku parametru:

....If [  $# -eq 0 ] ; then
echo "Do skryptu nie przekazano parametrow" fi....Brak komentarzy:

Prześlij komentarz