piątek, 1 lutego 2013

FreeNas przy pomocy Subsonic - Ubuntu 11

Własny serwer na którym możemy uruchomić domowe centrum multimedialne czasami się przydaje. W jednym miejscu mamy umieszczone nasze najważniejsze pliki.
Musimy wygrzebać z graciarni jakiś komputer, który posiada procesor z zegarem min. 1GHz, min. 2GB RAM'u oraz dyskiem min. 40GB. Instalujemy Ubuntu w wersji 11, dzielimy dysk 80% na główną partycję pozostałe na SWAP. Zainstalujemy dodatki, które pozwolą na podłączenie się z każdego systemu operacyjnego.Modyfikując odpowiednio firewall możemy mieć dostęp do plików z zewnątrz.
Przykładowe demo możemy zobaczyć tutaj:http://subsonic.org/demo/index.view


1) Instalujemy SSH2:

sudo su
sudo apt-get install ssh
nano /etc/ssh/sshd_config

szukamy: PermitRootLogin i ustawiamy na no

w sekcji AllowUsers dodajemy nasz login, jako użytkownika mającego pełen dostęp do serwera.


restart ssh2) Zdalny pulpit:


Logujemy się jako root, następnie wydajemy polecenie:


sudo apt-get install xrdp


Ustawiamy port 3389, dla VNC 5900


3) SAMBA:


Będąc dalej zalogowanym jako root:


sudo apt-get install samba smbfs
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
         nano /etc/samba/smb.conf

[global]workgroup = HOME #(Set this to your Windows workgroup)netbios = HOME #(Set this to your Windows workgroup)security = share[Shared Drive] #(Set this to the name you want the shared folder to have)comment = entire shared drive #(Comments about the shared folder)path = /mnt/storage2/ #(Path to the shared folder or mount-point of harddrive)read only = noguest ok = yeswritable = yes4) VPN:

apt-get install pptpd
nano/etc/pptpd.conf

# TAG: ppp
# Path to the pppd program, default '/usr/sbin/pppd' on Linux
#
#ppp /usr/sbin/pppd
# TAG: option
# Specifies the location of the PPP options file.
# By default PPP looks in '/etc/ppp/options'
#
option /etc/ppp/pptpd-options
# TAG: debug
# Turns on (more) debugging to syslog
#
#debug
# TAG: stimeout
# Specifies timeout (in seconds) on starting ctrl connection
#
# stimeout 10
# TAG: noipparam
# Suppress the passing of the client's IP address to PPP, which is
# done by default otherwise.
#
# noipparam
# TAG: logwtmp
# Use wtmp(5) to record client connections and disconnections.
#
logwtmp
# TAG: bcrelay
# Turns on broadcast relay to clients from interface
#
bcrelay eth0
# TAG: localip
# TAG: remoteip
# Specifies the local and remote IP address ranges.
#
# Any addresses work as long as the local machine takes care of the
# routing. But if you want to use MS-Windows networking, you should
# use IP addresses out of the LAN address space and use the proxyarp
# option in the pppd options file, or run bcrelay.
#
# You can specify single IP addresses seperated by commas or you can
# specify ranges, or both. For example:
#
# 192.168.0.234,192.168.0.245-249,192.168.0.254
#
# IMPORTANT RESTRICTIONS:
#
# 1. No spaces are permitted between commas or within addresses.
#
# 2. If you give more IP addresses than MAX_CONNECTIONS, it will
# start at the beginning of the list and go until it gets
# MAX_CONNECTIONS IPs. Others will be ignored.
#
# 3. No shortcuts in ranges! ie. 234-8 does not mean 234 to 238,
# you must type 234-238 if you mean this.
#
# 4. If you give a single localIP, that's ok - all local IPs will
# be set to the given one. You MUST still give at least one remote
# IP for each simultaneous client.
#
# (Recommended)
localip 192.168.1.49
remoteip 192.168.0.1-255
# or
#localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
#remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245


nano /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
username pptpd password *

/etc/init.d/pptpd restart
nano /etc/init.d/ipv4pptpd

#!/bin/sh### BEGIN INIT INFO# Provides: IPV4PPTPD# Required-Start: $remote_fs $syslog# Required-Stop: $remote_fs $syslog# Default-Start: 2 3 4 5# Default-Stop: 0 1 6# Short-Description: Start daemon at boot time# Description: Enable service provided by daemon.### END INIT INFO
#From debiantutorials.com/installing-and-configuring-pptp-vpn-server-on-lenny/echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forwardiptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
update-rc.d ipv4pptpd defaults
sh /etc/init.d/ipv4pptpd


5) Medi
atomb:sudo apt-get install mediatomb
http://localhost:49152/
nano /etc/mediatomb/config.xml


ustawiamy nazwę użytkownika, wyłączamy wymóg podawania loginu 6) 
Bittorrent:sudo apt-get install transmission-daemon

konfigurujemy settings.json, musimy ustawić ścieżkę do naszych plików, w tym przykładzie pliki przechowywane są: /mnt/torrents/Downloads/:{  "alt-speed-down": 950,  "alt-speed-enabled": false,  "alt-speed-time-begin": 1,  "alt-speed-time-day": 127,  "alt-speed-time-enabled": true,  "alt-speed-time-end": 585,  "alt-speed-up": 1,  "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",  "bind-address-ipv6": "::",  "blocklist-enabled": true,  "blocklist-url": "http://www.bluetack.co.uk/config/level1.gz",  "cache-size-mb": 2,  "dht-enabled": true,  "download-dir": "/mnt/torrents/Downloads/",  "download-queue-enabled": true,  "download-queue-size": 5,  "encryption": 2,  "idle-seeding-limit": 5,  "idle-seeding-limit-enabled": true,  "incomplete-dir": "/mnt/torrents/Incomplete/",  "incomplete-dir-enabled": true,  "lazy-bitfield-enabled": true,  "lpd-enabled": false,  "message-level": 2,  "open-file-limit": 4,  "peer-congestion-algorithm": "",  "peer-limit-global": 240,  "peer-limit-per-torrent": 60,  "peer-port": 51413,  "peer-port-random-high": 65535,  "peer-port-random-low": 49152,  "peer-port-random-on-start": false,  "peer-socket-tos": "default",  "pex-enabled": true,  "port-forwarding-enabled": true,  "preallocation": 1,  "prefetch-enabled": 1,  "proxy": "",  "proxy-auth-enabled": false,  "proxy-auth-password": "",  "proxy-auth-username": "",  "proxy-enabled": false,  "proxy-port": 80,  "proxy-type": 0,  "queue-stalled-enabled": true,  "queue-stalled-minutes": 30,  "ratio-limit": 0.1000,  "ratio-limit-enabled": true,  "rename-partial-files": true,  "rpc-authentication-required": true,  "rpc-bind-address": "0.0.0.0",  "rpc-enabled": true,  "rpc-password": "password",  "rpc-port": 9091,  "rpc-url": "/transmission/",  "rpc-username": "admin",  "rpc-whitelist": "*.*.*.*",  "rpc-whitelist-enabled": true,  "scrape-paused-torrents-enabled": true,  "script-torrent-done-enabled": false,  "script-torrent-done-filename": "",  "seed-queue-enabled": false,  "seed-queue-size": 10,  "speed-limit-down": 500,  "speed-limit-down-enabled": true,  "speed-limit-up": 1,  "speed-limit-up-enabled": true,  "start-added-torrents": true,  "trash-original-torrent-files": true,  "umask": 2,  "upload-slots-per-torrent": 14,  "utp-enabled": true,  "watch-dir": "/mnt/torrents/Autoload/",  "watch-dir-enabled": true}


możemy teraz zobaczyć czy torrent działa:

 http://localhost:9091


7) Webowy odtwarzacz mediów:sudo apt-get install openjdk-6-jre lame flac faad vorbis-tools ffmpeg


pobieramy subsonic ze strony: http://www.subsonic.org/pages/download.jsp

umieszczamy go w katalogu domowym 


dpkg -i nazwa_sciagnietego_piku


możemy go przetestować:


http://localhost:4040


po zalogowaniu się możemy zmieniać w zależności potrzeb ustawienia naszego systemu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz