niedziela, 3 lutego 2013

Windows 2008 Serwer -Konfiguracja wersji Core(70-640) cz.2

W Windows 2008 pojawiła się wersja Core, podobna do konsolowych wersji GNU/Linux lub też DOS. Dzięki pozbyciu się otoczniki graficznej, 2008 Core możemy uruchomić już na 256MB ramu, sama instalacja zajmuje około 3GB na dysku.

Ta wersja ogranicza możliwość instalacji na naszym serwerze do następujących ról:

- AD Domain Services,
- AD LDS ,
- DHCP,
- DNS,
- Usługi plików,
- Usługi drukowania,
- Streaming plików multimedialnych,
- IIS,
- Hyper-V (wersja 64 bit)

Opcjonalnie możemy również doinstalować:

- Klaster pracy awaryjnej,
- Równoważenie obciążenia (Load Balancing),
- Podsystem plików UNIX,
- Kopia zapasowa,
- Wielościeżkowe I/O,
- Menedżer magazynu wymiennego,
- Szyfrowanie BitLocker,
- SNMP,
- WINS,
- Telnet,
- QoS

W trakcie instalacji wybieramy 2008 Standard Core Installation, pozostałe dane wykonujemy tak jak w instalacji wersji z GUI .

1) Skonfigurujemy podstawowe parametry, jako że Core nie posiada interfejsu graficznego wszystko musimy robić z poziomu konsoli:

Zmienimy domyślną nazwę maszyny na naszą (Server2):

netdom renamecomputer %computername% /NewName:Server2

Ustawimy również adres IP:

netsh interface ipv4 set address name=”Local Area Connection” source=static address=10.0.0.12 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.0.1
netsh interface ipv4 set dns name="Local Area Connection" source=static address=10.0.0.11 primary

sprawdzamy czy został wprowadzone nasze zmiany:

ipconfig /all

aby zrestartować maszynę wydajemy:

shutdown -r -t 0

aby przyłączyć tę maszynę do domeny wydajemy polecenie:

netdom join %computername% /domain:example.com /userd:Administrator /passwordd:nasze_haslo

restartujemy maszynę:

shutdown -r -t 0

sprawdzamy czy DNS jest zainstalowany:

oclist

2) Promowanie 2008 Core jako kontrolera domeny:

dcpromo /unattend /replicaOrNewDomain:replica /replicaDomainDNSName:example.com /ConfirmGC:Yes /UserName:Example\Administrator /Password: haslo_admin_domeny /safeModeAdminPassword: haslo_do_safe_mode

W trakcie instalacji musimy wpisać hasło administratora domeny.

Możemy również usunąć kontroler domeny wydając:

dcpromo /unattend /AdministratorPassword:haslo_lokalnego_adminaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz