sobota, 2 lutego 2013

Windows 2008 Serwer - Podstawowa konfiguracja(70-640) cz.1

Na początek warto napisać kilka słów o słownictwie, które towarzyszy środowisku rozległej sieci komputerowej.

Active Directory - zbiór katalogów, w których przechowywane są informacje na temat użytkowników, komputerów. Pozwala zarządzać nimi poprzez gpedit.
Kontroler domeny - są serwerami, które wykonują rolę AD DS (Active Directory Domain Services), dzięki nie niemu uruchamiane są są uwierzytelniania Kerbelos oraz Active Directory.

Domena - do jej utworzenia potrzebny jest min. jeden kontroler domeny, w dużych sieciach używane są jeszcze serwery zapasowe, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku, gdy główny serwer przestaje działać.

Las domen - posiada w swojej strukturze min. jedną domenę, las instalowany jest domyślnie przy utworzeniu pierwszej domeny.

Drzewo - struktury w AD przedstawione są w postaci drzewiastej, korzeniem jest nazwa domeny.

Poziom funkcjonalności - określają jakie serwery z jakimi systemami mogą ze sobą współdziałać. Istnieją 3 poziomy funkcjonalności domeny: 2000, 2003, 2008. Oraz dwa poziomy dla lasy: 2003, 2008. Im wyższy poziom funkcjonalności tym więcej dostępnych opcji do zarządzania systemem.  
- Jednostki organizacyjne - kontenery, które przechowują użytkowników, grupy użytkowników, komputerów itd. W łatwy sposób można posegregować je ze względu choćby na działy w których pracują użytkownicy lub działają komputery.

- Lokacje - oddziela od siebie fizyczne lokalizacje, chodzi tutaj o sub-domeny, które działają w rożnych miastach. Dzięki lokacjom ograniczane są transfery danych pomiędzy AD.


Rozpoczynamy przygotowanie środowiska testowego

1) Microsoft pozwala na korzystanie z 2008 Server przez 60 dni, możemy go pobrać ze strony mirosoft.com.
2) Nagrywamy na płytkę lub instalujemy bezpośrednio z obrazu przy wykorzystaniu VirtualBox.
3) W trakcie instalacji wybieramy 2008 Server Standard (Full installation).
4) Po zakończonej instalacji, system normalnie się uruchomi, poprosi nas o ustalenie hasła dla administratora. Musimy wpisać skomplikowane hasło przy wykorzystaniu dużych liter, małych oraz cyfr. W 2003 Server nie było takich wymagań, jednak 2008 jest to domyślna polityka bezpieczeństwa.

Konfiguracja sieci oraz konfiguracja domeny:

1) Musimy ustawić adres IP, maskę podsieci oraz bramę. Możemy to zobaczyć na krótkim filmie na youtube.com. W naszym przypadku wpisujemy odpowiednio:

IP: 10.0.0.11
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.1
Preffered DNS: 10.0.0.11

2) Skonfigurujemy teraz nasz serwer jako kontroler domeny przy pomocy dcpromo.
3) Wykonujemy kolejno Start  -> Run -> wpisujemy dcpromo -> klikamy OK.
4) Zobaczymy postęp instalacji:  5) Następnie zobaczymy:


zaznaczamy Use advanced mode installation, następnie klikamy Next.

6) Następnie informacje o kompatybilności ze starszymi systemami rodziny MS i klikamy Next:


7) Następnie zaznaczamy Create a new domain in a new forest, następnie Next:8) Wpisujemy naszą nazwę domeny, np. example.local, następnie Next:9) W kolejnym oknie klikamy Next:10) Wybieramy poziom funkcjonalności (w zależności od tego czy posiadamy starsze systemy operacyjne w sieci, jeżeli nie można pokusić się po 2008 ), klikamy Next:


11) Wybieramy poziom lasu, również 2008:


12) Następnie wybieramy DNS i klikamy Next:13) Jeżeli jest problem z delegowaniem (czyli nie mamy innego kontrolera domeny) wybieramy YES:14) W następnym oknie klikamy Next:15) Wpisujemy hasło, które pozwoli nam na logowanie do DC:16) Następnie klikamy Next, aż dojdziemy od okna instalacji, pop czym klikamy Finish. Teraz nastąpi restart maszyny. Po ponownym uruchomieniu mamy już zainstalowany DC.

17) Powinniśmy po wybraniu: Start - Administrative Tools, mieć taką listę narzędzi:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz