niedziela, 2 czerwca 2013

IIS 8.0 Certyfikaty 2012 Server cz.10

Zainstalowanego przez nas IIS 8 możemy dodatkowo wzmocnić centrum certyfikacji, dzięki czemu nasza strona będzie umożliwiała wykorzystanie https. Możliwe będzie również uwierzytelnienie urządzeń sieciowych. Wdrożenie AD CS ograniczy nasze koszty, ponieważ nie będziemy musieli korzystać z zewnętrznych urzędów certyfikujących - podpisujących nasze klucze, które wykorzystamy dla uwiarygodnienia naszych witryn.1) Instalacja AD CS:

Rozpoczynamy tak jak każda instalację w 2012 od Menedżera serwera, oraz zakładki Manage.

Musimy zaznaczyć w kolejnym z kolei oknie Active Directory Certificate Services:
W następnym kroku nie zaznaczamy dodatkowo żadnych komponentów: 
Zaznaczamy na jednym kolejnych okien wszystkie dostępne opcje:

Instalujemy rolę:


Rozpoczynamy konfigurację AD CS:Dodajemy użytkownika, który będzie miał wystarczające prawa, aby móc tę usługę konfigurować:


Przechodzimy dalej, zaznaczamy poniższe opcje:Wybieramy Certification Authority:


Tworzymy nowy klucz prywatny:


Pozostawiamy opcje domyślne:Dalej możemy zmienić informacje opisujące nasz certyfikat:Ustawimy również czas ważności certyfikatu:Logi:Jako sposób uwierzytelniani, wybierzemy uwierzytelnienie Windows, jako że chcemy certyfikat zastosować:Certyfikat, dzięki któremu będziemy mogli łączyć się jako klienci z serwerem:Kończymy proces tworzenia certyfikatu:Podsumowanie:Nie dodajemy dodatkowych komponentów, przynajmniej w tej chwili:Dodamy dodatkowe, pozostałe komponenty:Zaznaczamy dwa pozostałe komponenty:


Musimy dodać użytkownika w naszym przypadku user1 do grupy IIS_IUSRS, następnie musimy dodać tego użytkownika jako tego, który będzie miał możliwość konfiguracji tej usługi:Wypełniamy dane naszej organizacji:Wybieramy dostawcę oraz długość klucza:Zapis certyfikatu w sieci Web:Ponownie wybieramy uwierzytelnianie Windows:Wybieramy użytkownika, który będzie zarządzał całym środowiskiem:


Po instalacji zobaczymy podsumowanie podobne to tego z pierwszej części z tego wpisu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz