sobota, 29 czerwca 2013

VPN Windows 2012 cz.14

VPN, czyli Wirtualna sieć prywatna jest sposobem podłączenia się np. do sieci firmowej przy pomocy bezpiecznego połączenia.
Tak jak w poprzednich wersjach systemu, tak jak w 2012 Server istnieje taka możliwość.

1) Instalacja i konfiguracja VPN:


Poprzez Menedżer Serwera dodajemy Remote Access:
Wybieramy rolę DirectAccess and VPN (RAS):Pozostawiamy opcje domyślne:Możemy skonfigurować wstępne ustawienia klikając na Getting Started Wizard:
Wybieramy Deploy VPN only:


Zostanie otwarty Routing and Remote Access MMC, klikamy prawym wybierając Configure and Enable Routing and Remote Access:Zostanie uruchomiony kreator:Jeżeli w naszym serwerze posiadamy jeden interfejs sieciowy wybieramy Custom configuration:

Wybieramy VPN Access:Musimy dodać porty jako otwarte do naszego firewall'a. Przechodzimy na ekran kafelków (w prawym dolnym rogu ustawiamy kursor, następnie klikamy na Start, następnie wybieramy Control Panel):Wpisujemy potrzebne porty dla poprawnego działania VPN (1723 TCP,1701 TCP, 500 UDP, 443 TCP):


Musimy włączyć możliwość dostęp poprzez VPN do serwera, jeżeli pracujemy w domenie (a taki mamy cel w środowisku produkcyjnym), musimy dostęp włączyć w menu właściwości konkretnych kont użytkowników na zakładce Dial-in, klikając w Menedżer Serwera na  AD DS, następnie uruchamiamy Active Directory Users and Computers:


Przechodzimy na Routing and Remote Access, następnie Properites:Przechodzimy na IPv4, zaznaczamy Static address pool a następnie Add:


Dodamy zakres adresów dzięki którym będą mogli logować się użytkownicy.
Jeżeli na serwerze mamy 1 kartę sieciową musimy dodać drugi zakres z tego samego przedziału, oczywiście wykorzystujący wolne numery.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz