sobota, 29 czerwca 2013

Windows 2008 Serwer - Dodanie komputera do domeny PowerShell(70-640) cz.6

Komputery możemy dodać poprzez wyklikanie wszystkich potrzebnych opcji, wszystko fajnie do czasu kiedy musimy dodać np. 50 czy 100 stacji w firmie. Dlatego możemy przygotować plik z informacjami o nowych komputerach i przy wykorzystaniu PowerShella dodać je hurtowo do domeny.

1) Plik Comp.csv:


 W pliku nazwijmy kolumny odpowiednio(oczywiście możemy dodać inne kolumny, odpowiednio rozbudowując kod):

Name         Type
Comp1       Laptop
Comp2       Laptop
Comp3       Laptop
Comp4       Laptop
Comp5       Laptop
Comp6       Laptop


2) Skrypt:

$Source = import-csv "Comp.csv"
   foreach ($Record in $Source){
   # Podepniemy dane z pliku do zmiennych
                 $Name = $Record.Name
                 $Type = $Record.Type

  $ComputerName = $Type.substring(0 1) + $Name
  $sAMAccountName = $ComputerName + "$"

 # Określamy jednostkę organizacyjną

$strOUDAsPath = "LDAP://OU=" + $Type + "y" + ",OU=Nazwa_jednostki, DC=Nazwa_domeny, DC=Sufix(com,pl itd.)"

# Tworzymy obiekt maszyny

$objOU = [ADSI]$strOUADsPath
$objComputer = $objOU.Create("computer", "CN="+$ComputerName)
$objComputer.Put("sAMAccountName",$sAMAccountName)
$objComputer.Put("userAccountControl",4096)
$objComputer.SetInfo()
}

Tym sposobem mamy skrypt dzięki któremu możemy dodać nieograniczoną  liczbę maszyn w bardzo krótkim czasie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz