niedziela, 21 lipca 2013

Utrzymywanie integralności bazy danych - MSSQL 2008 Server cz.3

Możemy wymusić na bazie naprawę ewentualnie występujących uszkodzonych stron w naszej bazie. Wszystkie błędy zapisywane w tabeli suspect_pagaes w bazie msdb.
Wykorzystamy w tym celu DBCC CHECKDB, który sprawdzi logiczną oraz fizyczną integralność każdego elementu bazy.


Powyższe polecenie wykona:
* sprawdzenie stron w bazie danych,
* sprawdzenie integralności wszystkich tabel w bazie,
* przeliczy sumę kontrolną, w celu jej późniejszego porównania z bieżącym odczytem,
*sprawdzi katalog bazy danych
Wykonajmy sprawdzenie integralności naszej bazy:


DBCC CHECKDB ('nazwa_naszej_bazy') WITH NO_INFOMSGS, 
ALL_ERRORMSGS;
GOBrak komentarzy:

Prześlij komentarz