wtorek, 1 października 2013

Dodawanie komputera do domeny - Skrypty VBS cz.1

W jednym z poprzednich wpisów, pokazałem w jaki sposób dodać komputer do domeny, teraz chciałbym pokazać w jaki sposób zautomatyzować tę czynność. Tym wpisem chciałbym rozpocząć cykl, który będzie pokazywał w jaki sposób ułatwić sobie życie.

Dodawanie komputera do domeny jest dość prostą czynnością, jednak gdy mamy do wrzucenie np. 100 stacji do domeny robi się to nieco denerwujące. Dlatego uruchomienie skryptu .vbs spowoduje, że nastąpi to automatycznie, a następnie po 5 sekundach komputer się zrestartuje. Po ponownym jego uruchomieniu będziemy mogli zalogować się na konto domenowe.Const JOIN_DOMAIN = 1 
Const ACCT_CREATE = 2 
Const ACCT_DELETE = 4 
Const WIN9X_UPGRADE = 16 
Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED = 32 
Const JOIN_UNSECURE = 64 
Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128 
Const DEFERRED_SPN_SET = 256 
Const INSTALL_INVOCATION = 262144

strDomain =InputBox("Podaj nazwę domeny", "Domena")strUser = InputBox("Podaj nazwę konta administratora","Login")strPassword = InputBox("Podaj hasło administratora","Hasło")

Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")strComputer = objNetwork.ComputerName
Set objComputer = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=Impersonate}!\\" &strComputer & "\root\cimv2:Win32_ComputerSystem.Name='" & strComputer & "'")
ReturnValue = objComputer.JoinDomainOrWorkGroup(strDomain, _strPassword, strDomain & "\" & strUser, NULL, _JOIN_DOMAIN + ACCT_CREATE)
WScript.Echo "Komputer został dodany do domeny, za 5 sekund nastąpi restart."WScript.Sleep 5000Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.Run "C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 0"


W/w kod wpisujemy/kopiujemy do notatnika. Plik zapisujemy z rozszerzeniem .vbs. Następnie uruchamiamy go na komputerze, który ma zostać dodany do domeny, wpisujemy nazwę domeny, login oraz hasło admina domeny. Następnie zobaczymy okienko z informacją o restarcie maszyny za 5 sekund. Po restarcie mamy dodaną do domeny maszynę.
Oczywiście można dodać obsługę błędów, czy też ukrycie hasła, w tej wersji je widać. Ukrycie znaków będzie wymagało jednak zainstalowania edytora, w którym utworzymy aplikację w pełni okienkową. Do hasła, ale również do innych danych musimy użyć TextBox wraz z parametrem PasswordChar.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz