niedziela, 6 października 2013

Podstawowe informacje o maszynie (Nazwa oraz Ilość Ram) - Skrypty VBS cz.6

Skrypcik pokazujący jak się nazywa oraz ile pamięci (w GB) operacyjne ma maszyna na której taki skrypt uruchamiamy.

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_ComputerSystem")
For Each objComputer in colSettings 
Wscript.Echo  objComputer.Name & " ma " & Round(((objComputer.TotalPhysicalMemory)/1073537024),2) & " GB RAM "NextBrak komentarzy:

Prześlij komentarz