niedziela, 6 października 2013

Tworzenie nowego użytkownika w AD - Skrypty VBS cz.5

Skrypt umożliwiający utworzenie nowego konta lub kont w zadanej jednostce organizacyjnej. Musimy uzupełnić według własnych potrzeb zmienne określające nazwę jednostki organizacyjnej oraz nazwę konta które chcemy stworzyć.

Dim objDomain, objOU, ouName, userName
'NAZWA TWORZONEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJouName = "Studenci"'NAZWA TWORZONEGO KONTAuserName = "Student"
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://rootDSE")Set objDomain = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("defaultNamingContext"))
'TWORZENIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ O NAZWIE STUDENCISet objOU=objDomain.Create("organizationalUnit", "ou=" & ouName)objOU.SetInfo
Set objContainer = GetObject("LDAP://OU=Studenci," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext"))
'TWORZENIE 10 UŻYTKOWNIKÓW O NAZWIE STUDENTFor i = 1 To 10Set objLeaf = objContainer.Create("User", "cn=" & userName & i)objLeaf.Put "sAMAccountName", userName & i
Next'INFORMACJA O UTWORZONYCH KONTACHWScript.Echo "Konta zostały utworzone."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz