piątek, 1 listopada 2013

Zmiana hasła dla użytkownika domenowego - Skrypty VBS cz.8

Przy pomocy poleceń wbudowanych w Windows 2008 możemy w szybszy sposób zmienić pewne parametry systemu takie jak hasło dla użytkownika.

W tym celu użyjemy polecenia dsquery -user oraz dsmod -user

dsquery user -samid  login_użytkownika | dsmod user -pwd nowe_hasło


Oczywiście pod login_użytkownika oraz nowe_hasło wpisujemy poprawne dane.
Polecenie działa, my nie musimy szukać w AD użytkownika wystarczy wpisać jego nazwę, jednak wpisywanie za każdym razem polecenia gdy użytkownik zapomni hasła może być nieco irytujące, dlatego możemy w/w komendę wpisać do skryptu .vbs. Dodatkowo można ustawić stałe hasło dla nowego użytkownika, wystarczy zakomentować (1) oraz odkomentować (2).
Po uruchomieniu skryptu podajemy login oraz nowe hasło dla konta, po poprawnym uruchomieniu skryptu pokaże się informacja że hasło konta zostało poprawnie zmienione, po 4 sekundach okno się zamknie. 


Set objShell=CreateObject("Wscript.Shell")
strUser=InputBox("Podaj nazwę użytownika: ")
strPwd=InputBox("Podaj nowe hasło")'(1)
'strPwd=NoweHaslo '(2)
strCommand = "cmd /k dsquery user -samid " & strUser & "| dsmod user -pwd " & strPwd
objShell.Run strCommand
Wscript.Sleep 4000
objShell.Run "taskkill /im cmd.exe", , True Brak komentarzy:

Prześlij komentarz