niedziela, 8 grudnia 2013

Windows 2008 Serwer -Filtrowanie - Zasady grup(70-640) cz.7.5

1) Filtrowanie zasad grup:

Możemy odmówić pewnej grupie użytkowników działania na nich pewnej zasady. W tym celu w AD musimy utworzyć nową jednostkę organizacyjną o nazwie Grupy oraz globalną grupę zabezpieczeń o nazwie Wyjątki:

Uruchamiamy Group Policy Managment, przechodzimy do Group Policy Object:Usuniemy zasadę dotyczącą wygaszacza dla DOS

Dodamy grupę dla której odmówimy zastosowania zasad grupy Wyjątki:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz