sobota, 7 grudnia 2013

Windows 2008 Serwer - Ograniczenie działania zasady - Zasady grup(70-640) cz.7.3

1) Wyłączenie OU spod działania zasady wyższego poziomu

Podczas konfigurowania zasad grup może zdarzyć się sytuacja w której dla jednej z jednostek organizacyjnych - użytkowników musimy wyłączyć jakąś opcje która powoduje problemy przy wykonywaniu codziennych czynności, np. wygaszacz ekranu, jednak ta opcja została włączona wcześniej i ma zostać ciągle włączona dla pozostałych części AD.

Utwórzmy w AD jednostkę organizacyjną Pracownicy, w niej drugą DOS:

Uruchamiamy Group Policy Managment:
Utworzymy zasadę, dzięki której jedynie ta jednostka organizacyjna będzie wyłączona spod władzy wygaszacza;):Musimy ustawić wyłączenie wygaszacza dla jednostki DOS:

 

Widzimy że nasze ustawienie jest na pozycji nr.2 co wiąże się z tym, że jest ważniejsze od zasady domyślnej utworzonej przez system:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz