sobota, 7 grudnia 2013

Windows 2008 Serwer - Wymuszenie zaktualizowania zasady - Zasady grup(70-640) cz.7.4

Możemy wymusić na domenie, aby dane z zasad grup zostały aktualizowane jak szybko będzie to możliwe.
W tym celu musimy włączyć zasadę Always wait for network.

1) Wymuszenie działania zasady, pomimo występowania zasad z innymi ustawieniami:

Uruchamiamy Group Policy Managment, zaznaczamy naszą domenę oraz tworzymy nową zasadę:

Musimy teraz znaleźć opcję Always wait for network w strukturze możliwych opcji zasad grup:Na koniec zostaje wymuszenie działania tej zasady zawsze, bez względu na inne ewentualne ustawienia dokonane wcześniej czy też planowane później:


Widzimy że wymuszona zasada ląduje na początku listy z najwyższym priorytetem działania:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz