niedziela, 5 stycznia 2014

OwnCloud na Raspberry Pi

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem kroki potrzebne do instalacji OwnCloud dla Debiana. Możliwe jest również postawienie takiego systemu na Raspberry Pi. Wszystkie poniższe kroki konfiguracyjne wykonujemy na koncie z uprawnieniami root'a.

1) Przygotowanie serwera www:

Na początek zaktualizujmy pakiety do najnowszej wersji:

apt-get update && apt-get upgrade

Pobieramy oraz instalujemy lighttpd oraz pakietu do obsługi PHP 5: 

apt-get install lighttpd php5-cgi

Po instalacji restartujemy Raspberry:

reboot


Edytujemy plik konfiguracyjny PHP 5:

nano /etc/php5/cgi/php.ini

Dodajemy do niego:

cgi.fix_pathinfo=1

Dodamy obsługę FastCGI dla naszego serwera: 

lighttpd-enable-mod fastcgi 

Dodamy do pliku konfiguracyjnego serwera www kilka opcji związanych z obsługą CGI, PHP:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php5-cgi",
"socket" => "/tmp/php.socket"

)))

Musimy ponownie uruchomić usługę serwera www:

/etc/init.d/lighttpd restart

Na koniec możemy sprawdzić czy nasz serwer działa do katalogu /var/www wrzucamy do niego plik index.php, w nim wpisujemy prosty kod php, któy pokaże nam informacje o serwerze a przy okazji upewnimy się czy zainstalowane php działa poprawnie:
2) Przygotowanie do instalacji OwnCloud:

Pobieramy na początek niezbędne pakiety:

apt-get install php5 lighttpd php5-json php5-gd php5-sqlite php5-curl php5-cgi php-pear php5-dev php-apc

Zmieńmy domyślną wielkość plików, które możemy przechowywać:

nano /etc/php5/cgi/php.ini

upload_max_filesize = 1024M 

post_max_size = 1200M

Pobieramy OwnCloud:

wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-latest.tar.bz2

Wypakowujemy pliki:

tar -xjf  owncloud-latest.tar.bz2

Kopiujemy go do katalogu gdzie przechowujemy strony www:

cp -r owncloud /var/www/owncloud

Usuwamy katalog z plikami instalacyjnymi:

rm -R owncloud 

rm -R owncloud-latest.tar.bz2

Musimy dać prawa dla użytkowników do dostępu do katalogu owncloud sobie:

chown -R www-data:users /var/www/owncloud/

Nadajmy odpowiednie prawa do katalogu owncloud, właściciel będzie miał pełne prawa, natomiast grupa oraz pozostali odczyt i wykonanie:

chmod 755 /var/www/owncloud

lub 775, aby określona grupa miał pełne prawa, lub też 777 aby wszyscy mieli pełne prawa do w/w katalogu.

Ustawmy max wielkość pliku dla OwnCloud:

nano /var/www/owncloud/.htaccess 

php_value upload_max_filesize 1024M

php_value post_max_size 1200M

Zabezpieczmy nasza serwer przed niepowołanym dostęp przez przypadkowego użytkownika:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

$HTTP["url"] =~ "/var/www/owncloud/data/" {
     url.access-deny = ("")
   }
$HTTP["url"] =~ "/var/www/owncloud($|/)" {
     dir-listing.activate = "disable"

   }

Na koniec restartujemy proces odpowiedzialny za serwer www:

 /etc/init.d/lighttpd reload


Po tych zabiegach powinniśmy móc się zalogować po IP do naszego serwera:
Wpisujemy login oraz hasło, poniżej również wskazujemy katalog w których przechowywane będą wrzucane na serwer pliki. Zostawimy domyślny wybór jeżeli chodzi o bazę, zostawimy SQLite w polu adresu serwera pozostawimy localhost, na koniec klikamy Finish setup.
We wskazanej wyżej ścieżce na serwerze znajdą się katalogi naszych użytkowników w których znajdują się ich pliki.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz