niedziela, 5 stycznia 2014

Raspcontrol- panel kontrolny dla Raspberry Pi

Pojawiło się w miarę proste oraz wygodne narzędzie do kontroli naszego Raspberry Pi zdalnie - Raspcontrol. Wszystkie operacje wykonujemy jako root.

1) Przygotowanie:


sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install php5

sudo apt-get install libapache2-mod-php5


sudo /etc/init.d/apache2 restart

apt-get install git

git clone https://github.com/Bioshox/Raspcontrol.git

mkdir /etc/raspcontrol

nano /etc/raspcontrol/database.aptmnt

Dodajemy do niego "bazę danych", która zawiera informacje o loginie oraz haśle które może korzystać z tego narzędzia:

{
   "user":"WpisujemyLogin", "password":"WpisujemyHasło"

}


Musimy nadać pełne prawa dla database.aptmnt oraz raspcontrol:

chmod 777 /etc/raspcontrol
chmod 777 /etc/raspcontrol/database.aptmnt

Dajemy dostęp do statystyk sieciowych:

usermod -a -G video www-data

Przenosimy katalog z Raspcontrol do katalogu /var/www

mv Raspcontrol/ /var/www/

Na koniec zrestartujmy Raspberry:

reboot

Skrypt, który uruchamia nasz panel wygląda tak, możemy zmienić domyślny port 80 na 8080, jeżeli mamy działający serwer www:

#!/bin/sh
HOST=0.0.0.0
PORT=80 

PHP=$(which php)

if [ $? != 0 ] ; then
echo “Unable to find PHP”
exit 1
fi

Niestety po każdym uruchomieniu Raspberry Raspcontrol nie będzie uruchamiany automatycznie. Możemy go uruchomić ręcznie poprzez:

cd /var/www/
./start.sh

Możemy również startować Raspcontrol automatycznie, przy pomocy dowiązania twardego:

ln /etc/init.d/startRaspcontrol.sh /var/www/start.sh

Musimy zaktualizować update-rc.d:

update-rc.d startRaspControl.sh defaults

Od tej chwili Raspbcontrol powinien startowa automatycznie wraz ze startem systemu.
Po zalogowaniu się do panela, zobaczymy konkretne informacje na temat działania Raspberry Pi:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz