sobota, 11 stycznia 2014

SQL,PL/SQL - Funkcje numeryczne - Oracle 10/11 cz.8

Wiele czynności z danymi nie byłoby możliwe bez funkcji matematycznych, choćby zaokrąglenie liczb.
Poniżej najpopularniejsze funkcje numeryczne:

1) ROUND (x,[y]) - zaokrąglenie wyrażenia X do parametru Y, który określa liczbę miejsc po przecinku, jeżeli parametr Y jest pusty miejsc po przecinku nie będzie.

2) TRUNC (x,[y]) - przy jego pomocy wyrażenie X możemy pozbawić kilku miejsc po przecinku, tak jak powyżej jeżeli Y nie ma wartości domyślnie wstawiane jest 0, tak więc wyrażenie pokazane zostaje pokazane tak jak zostało w bazie zapisane.

3)  SQRT(x) - pierwiastek X do potęgi 2.

4)  POWER(x,y) - potęga X do Y.

5) SIGN(x) - zwraca 0, 1 lub -1 w zależności od parametru X.

6) ABS(x) - wartość bezwzględna z parametru X, jeżeli X ma wartość ujemną po wykorzystaniu ABS będzie miał wartość dodatnią.

7) MOD(x,y) - reszta z dzielenia X przez Y, przy parametrze Y=0 zwracana jest wartość parametru X.

8) SIN(x),COS(x),TAN(x)- najpopularniejsze funkcje trygonometryczne.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz