niedziela, 26 stycznia 2014

Synchronizacja danych między Raspberry Pi a kontem Google.

Nasze Raspberry możemy wykorzystać do synchronizacji danych z naszym kontem na serwerach google'a.

1) Wymagane pakiety oraz konfiguracja:

apt - get install git cmake build-essential libgcrypt11-dev libjson0-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev binutils-dev qt4-dev-tools libyajl-dev libboost-all-dev

git clone git://github.com/Grive/grive.git
cd grive

cmake .

Przed kompilacją musimy wprowadzić pewne zmiany w kodzie źródłowym:

nano libgrive/src/drive/State.cc

Zamieniamy linie 251, 252, 256:

last_sync.Add( "SEC",   JSON(m_last_sync.SEC() ) );

last_sync.Add( "NSEC",  JSON(m_last_sync.NanoSec() ) );

na:

last_sync.Add( "SEC", JSON((boost::uint64_t)m_last_sync.SEC()));
last_sync.Add( "NSEC",  JSON((boost::uint64_t)m_last_sync.NanoSec() ) );oraz:

result.Add( "change_stamp", JSON(m_cstamp) ) ;

na:

result.Add( "change_stamp", JSON((boost::uint64_t)m_cstamp));


na koniec kompilujemy nasz kod:

make

skompilowany program kopiujemy w inne miejsce, np. /home/geekadmin/google:

cp grive/grive /home/geekadmin/google

uruchamiamy aplikację:

cd /home/geekadmin/google

./grive -a


Otrzymujemy adres, który wklejamy w przeglądarkę, po akceptacji warunków otrzymamy ciąg znaków , który wklejamy do terminala :Przy kolejnych synchronizacjach musimy wykonać poniższe polecenia:

cd /path/vers/le/repertoire/google
./grive

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz