niedziela, 23 lutego 2014

Kurs Python'a - Operatory cz.3

Nieodzownym elementem każdego języka programowania jest możliwość wykonywania operacji na danych. Do tego celu służą nam operatory, większość używamy w życiu codziennym dodając, mnożąc czy też dzieląc.

W Python'ie używamy 6 podstawowych rodzai operatorów:

1) Operatory arytmetyczne:

+ - dodawanie
- - odejmowanie
* - mnożenie
/ - dzielenie
% - modulo - dzielenie z pokazaniem reszty
** - podnoszenie do potęgi
// - dzielenie z pokazaniem miejsc dziesiętnych przy dzieleniu float przez float

Przykład:

#!/usr/bin/python

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "Wynik1 c: ", c

c = a - b
print "Wynik2 c: ", c 

c = a * b
print "Wynik3 c: ", c 

c = a / b
print "Wynik4 c: ", c 

c = a % b
print "Wynik5 c: ", c

a = 2
b = 3
c = a**b 
print "Wynik6 c: ", c

a = 10
b = 5
c = a//b 
print "Wynik7 c: ", c


Wynik1 c:  31
Wynik2 c: 11
Wynik3 c:  210
Wynik4 c:  2
Wynik5 c:  1
Wynik6 c:  8
Wynik7 c:  2

niedziela, 16 lutego 2014

Kurs Python'a - Zmienne cz.2

Zmienna którą widzimy jako słowo/wyrażenie jest niczym innym jak tylko opisem, który powoduje alokację pamięci na nasze dane.

1) Przypisanie wartości do zmiennej:

Wartości do zmiennych przypisujemy przy pomocy operatora "=":

#!/usr/bin/python

zmiennaInt = 100          
zmiennaFloat  = 1000.0      
zmiennaString  = "Napis"      

print zmiennaInt
print zmiennaFloat
print zmiennaString 

1.1) Multiprzypisanie wartości do zmiennych:

Możemy przypisać tę samą wartość dla kilku różnych zmiennych:


#!/usr/bin/python

zmienna1 = zmienna2  = zmienna3  = "Napis"

print zmienna1
print zmienna2
print zmienna3
Kurs Python'a - Wstęp cz.1

Jako że trzeba się rozwijać chciałbym rozpocząć cykl wpisów dotyczących Python'a, który przyda się podczas adminowania i to zarówno w GNU/Linux jak i Windows:).

Oczywiście musimy na początek zainstalować paczkę Python'a, dla Windows'a, natomiast jeżeli chodzi o Linuxa możemy pobrać z repozytoriów, dla Debiana będzie apt-get install python.

Ja będę używał jako systemu Debiana:). Aby rozpocząć pracę z Pythonem musimy wpisać w linię poleceń python


Lub też wpisujemy kod do skryptu, wpisujemy:

 nano hello.pynadajemy prawo wykonania dla użytkownika chmod u+x hello.py, następnie ./hello.py
sobota, 15 lutego 2014

Tworzenie partycji Recovery (Ukrytej) dla systemu Windows 7

Odpowiadając na prośbę jednego z czytelników chciałbym przedstawić sposób stworzenia spersonalizowanej partycji zawierającej poza systemem również sterowniki, potrzebne programy itd.
Ja osobiście mam zrobiony obraz czystego systemu bez dodatkowych programów, ale warto dowiedzieć się czegoś nowego;).
Oczywiście takie operacje mogą spowodować utratę danych ,dlatego warto na początku zrobić backup plików
1) Przygotowanie dysku:


Ukrytą partycję utworzę na dysku F:, jest to dysk który mam podpięty w kieszeni, aby nie stracić danych z dysku w komputerze. Można również podzielić dysk wyjęty z komputera na partycję, po czym go ponownie włożymy i będziemy mogli zainstalować system.

Utworzymy 40 GB partycję prostą-miejsce potrzebne w zależności od liczby dodatkowych plików/ustawień, może być również 10-15GB.


niedziela, 9 lutego 2014

Windows 2008 Serwer -Śledzenie wyników zasad grup -Group Policy Result/Modeling Wizard / Gpresult cz.8

Zasady grup poprawnie zastosowane pozwalają nam na skonfigurowanie tak środowiska domenowego w taki sposób, aby wszyscy użytkownicy mieli wystarczające prawa do codziennej pracy.
System Windows daje nam możliwość stworzenia wygodnego raportu, w którym będziemy zobaczyć wszystkie stworzone przez nas zasady grup.

1) Group Policy Results Wizard:
Pozwala na sprawdzenie, które zasady zostały zastosowane zarówno dla użytkownika jak i komputera.
Musimy spełnić kilka warunków, aby móc skorzystać z tego narzędzia:
* posiadanie uprawnień administratora,
* na sprawdzanym komputerze musi być zainstalowany min. MS Windows XP,
* otwarcie portów 135 oraz 445,
* uruchomiona usługa WMI,
* koniecznie badany użytkownik musi być chodź raz zalogowany na danej maszynie

Po spełnieniu w/w wymagań możemy przetestować to narzędzie w odniesieniu do naszego testowego serwera:


Logujemy się jako użytkownik z uprawnieniami administratora, uruchamiamy cmd i wpisujemy do niego polecenia, które odświeży nam zasady grup na lokalnej maszynie gpupdate.exe /force /boot:
Uruchamiamy konsole Group Policy Managment z Administrative Tools:niedziela, 2 lutego 2014

SQL,PL/SQL - Grupowanie danych - Oracle 10/11 cz.11


1) Group By:

Dzięki grupowaniu jesteśmy w stanie ograniczyć dane do takich, które posiadają wspólny mianownik.
Po ograniczeniu zakresu danych możemy skorzystać z funkcji agregujących.

Wybierzemy tych Mangerów, którzy mają ID różne od null:

SELECT location_id FROM departments WHERE manager_id is not null;