niedziela, 16 lutego 2014

Kurs Python'a - Zmienne cz.2

Zmienna którą widzimy jako słowo/wyrażenie jest niczym innym jak tylko opisem, który powoduje alokację pamięci na nasze dane.

1) Przypisanie wartości do zmiennej:

Wartości do zmiennych przypisujemy przy pomocy operatora "=":

#!/usr/bin/python

zmiennaInt = 100          
zmiennaFloat  = 1000.0      
zmiennaString  = "Napis"      

print zmiennaInt
print zmiennaFloat
print zmiennaString 

1.1) Multiprzypisanie wartości do zmiennych:

Możemy przypisać tę samą wartość dla kilku różnych zmiennych:


#!/usr/bin/python

zmienna1 = zmienna2  = zmienna3  = "Napis"

print zmienna1
print zmienna2
print zmienna3


1.2) Przypisanie kilku zmiennym kilku różnych wartości:

Możemy w jednym wierszy przypisać kilku zmiennym kilka różnych dla nich wartości:

#!/usr/bin/python

zmienna1, zmienna2, zmienna3  = 100,100.0,"Napis" 

print zmienna1
print zmienna2
print zmienna3
2) Typy danych w języku Python:

Python pozwala na alokację pamięci dla 5 typów danych:

- Numbers (int, long, float, complex(liczby zespolone)) - zmienne numeryczne,
- String - ciąg znaków,
- List - lista,
- Tuples - krotki, ciąg zmiennych różnych typów, czyli przeciwieństwo tablicy, np w C++
- Dictionary - słownik, w którym wpisujemy odpowiednio klucz oraz jego wartość (d = {"server":"mpilgrim", "database":"master"}), 

2.1) Dokładny opis wartości numerycznych:

Zmienne numeryczne posiadają 4 różne typy. Wartość przypisana do zmiennej alokuje pamięć komputera, jednak poza przypisaniem wartości do zmiennej możemy również taką zmienną zniszczyć, czyli uwolnić alokowaną pamięć.


#!/usr/bin/python

var1=10
print var1
print "Kasowanie zmiennej"
del var1
print "Ponowne sprawdzenie zmiennej"
print var1


Widzimy wyniki skryptuPoniżej tabelka przedstawiająca przykłady wykorzystania różnych typów danych w Python'ie:
3) Operacje na danych tekstowych:

Możemy z tekstem zrobić praktycznie wszystko, od oczywistego czyli wyświetlenia, jak również przycięcia wyniku do określonego wyniku oraz rozszerzenia go o dodatkowy tekst:

#!/usr/bin/python

str = 'Hello World!'

print str          # Pokazanie całego napisu
print str[0]       # Pokazanie tylko pierwszego znaku
print str[2:5]     # Pokazanie napisu pomiędzy 3 a 5 znakiem
print str[2:]      # Pokazanie napisu począwszy od 3 znaku do końca
print str * 2      # Pokazanie napisu 2 razy
print str + "TEST" # Pokazanie podstawowego napisu oraz dodatkowego TEST
4) Listy:

Listy zawierają dane różnych typów. Poniżej przykład operacji na liście:

#!/usr/bin/python

list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tinylist = [123, 'john']

print list                  # Pokazanie pełnej listy
print list[0]             # Pierwszy element listy
print list[1:3]          # Zakres od 2 oraz 3 elementu listy
print list[2:]            # Elementy począwszy od 3 elementu
print tinylist * 2       # Podwójne wypisanie listy
print list + tinylist    # Połączenie dwóch naszych list

5) Krotki:

Krotki w przeciwieństwie do list nie mogą być aktualizowane, można powiedzieć że są w pewnym sensie stałymi.

#!/usr/bin/python

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2  )
tinytuple = (123, 'john')

print tuple                      # Pokazanie pełnej krotki
print tuple[0]                # Pierwszy element listy
print tuple[1:3]             # Zakres od 2 oraz 3 elementu listy
print tuple[2:]               # Elementy począwszy od 3 elementu
print tinytuple * 2          # Podwójne wypisanie listy
print tuple + tinytuple   # Połączenie dwóch naszych listPoniżej potwierdzenie, tego iż krotki są stałe, nie można ich zmienić:

#!/usr/bin/python

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2  )
list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2  ]
tuple[2] = 1000    # Invalid syntax with tuple
list[2] = 1000     # Valid syntax with list

Przy próbie zmiany drugiej wartości na 1000 dla krotki otrzymamy błąd:Jednak listę możemy zmienić, stąd wartość 1000 zastąpi wartość 2.23:6) Słowniki:

Słowniki działają jak tablice asocjacyjne, posiadają klucz oraz wartość tego klucza. Kluczami może być większość dostępnych typów Pythona.


#!/usr/bin/python

dict = {}
dict['one'] = "This is one"
dict[2]     = "This is two"

tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'sales'}


print dict['one']             # Pokazujemy wartość dla klucza one
print dict[2]                  # Pokazujemy wartość dla klucza 2
print tinydict                 # Pokazujemy cały słownik tinydict
print tinydict.keys()      # Pokazujemy wszystkie klucze naszego słownika
print tinydict.values()   # pokazujemy wszystkie wartości dla naszego słownika
7) Konwersja pomiędzy typami:

Tak jak w praktycznie każdym języku możemy konwertować dane pomiędzy różnymi typami:

int(x [,base]) - konwersja zmiennej x do int,
-long(x [,base] ) - konwersja zmiennej x do longa,
-float(x) - konwersja x do float'a,
-complex(real [,imag]) - zapis liczby zespolonej,
-str(x) - konwersja do stringa zmiennej x,
-tuple(s) - konwersja do krotki,
-list(s) - konwersja do listy,
-dict(d) - tworzenie słownika, zmienna d musi być w formacie (klucz,wartość),
-chr(x) -konwersja integer do znaku,
-unichr(x)- konwersja integera do Unicode,
-ord(x)-pokazuje kod wpisanego znaku jako parametr, np. '-' ma wartość 45
-hex(x)-konwertuje integera do  postaci hexadecymalnej,
-oct(x)-konwertuje integera do  postaci ósemkowej
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz