sobota, 1 marca 2014

Kurs Python'a - Instrukcje warunkowe cz.4

Kolejnym elementem praktycznie każdego języka są instrukcje warunkowe, pozwalające na sterowanie programem w zależności od możliwych scenariuszy.

Najprostszą wersją pętli if jest taka, która sprawdza tylko jeden warunek, jeżeli warunek jest poprawny instrukcja if zostanie wykonana.

#!/usr/bin/python

var1 = 100
if var1:
   print "Zmienna var1 ma wartosc:"
   print var1


Dobrze jednak gdy otrzymamy również informację gdy warunek nie zostanie spełniony, w tym celu musimy użyć słowa kluczowego else.Wywołanie kodu z var1=100 spowoduje wywołania napisu o poprawności zmiennej, natomiast gdy wartość będzie 0 (zerowa) zostanie wyświetlona informacja o fałszu zmiennej.

#!/usr/bin/python

var1 = 100
if var1:
   print "Zmienna var1 jest poprawna"
   print var1
else:
   print "Zmienna var1 jest fałszywa"

   print var1Możliwe jest również wykorzystanie elif wyrażenie, co spowoduje możliwość w programie rozpatrzenia więcej niż tylko 2 wartości, prawdy lub fałszu:

#!/usr/bin/python

var = 100
if var == 200:
   print "1)Spełniony warunek"
   print var
elif var == 150:
   print "2)Spełniony warunek"
   print var
elif var == 100:
   print "3)Spełniony warunek"
   print var
else:
   print "4)Nie spełniony warunek"
   print varOstatnią możliwością jest rozbudowa pętli warunkowej w taki sposób, aby w głównej pętli zagnieździć inne warunki:

#!/usr/bin/python

var = 100
if var < 200:
   print "Wartość wyrażenia jest mniejsze niż 200"
   if var == 150:
      print "Wartość wyrażenia jest równa 150"
   elif var == 100:
      print "Wartość wyrażenia jest równa is 100"
   elif var == 50:
      print "Wartość wyrażenia jest równa is 50"
elif var < 50:
   print "Wartość wyrażenia jest mniejsze niż  50"
else:
   print "Nie można odnaleźć wartości wyrażenia"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz