sobota, 15 marca 2014

Kurs Python'a - Pętle cz.5

Po instrukcjach warunkowych przyszedł czas na pętle, dzięki którym będziemy w stanie wykonać powtarzające się czynności.

1) While:

Założenie jest dość proste:

while expression:
   statement(s)

Statement jest wykonywana do czasu poprawności expression.

#!/usr/bin/python

count = 0
while (count < 9):
   print 'The count is:', count
   count = count + 1Wynik:

The count is: 0
The count is: 1
The count is: 2
The count is: 3
The count is: 4
The count is: 5
The count is: 6
The count is: 7
The count is: 8


Można również rozbudować while o else:

#!/usr/bin/python

count = 0
while count < 5:
   print count, " is  less than 5"
   count = count + 1
else:

   print count, " is not less than 5"


Wynik:

0 is less than 5
1 is less than 5
2 is less than 5
3 is less than 5
4 is less than 5
5 is not less than 5

2) For:

#!/usr/bin/python

for letter in 'Python':    
   print 'Current Letter :', letter

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for fruit in fruits:        

   print 'Current fruit :', fruit


Alternatywnie można zastosować indeksowanie dla powyższej listy:

#!/usr/bin/python

fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for index in range(len(fruits)):

   print 'Current fruit :', fruits[index]


Wynik:

Current fruit : banana
Current fruit : apple

Current fruit : mango

3) Break i Continue:

W pewnych sytuacjach będziemy potrzebowali przerwać lub mimo błędnego wyniku kontynuować dalsze operacje na danych:

#!/usr/bin/python

for letter in 'Python':     
   if letter == 'h':
      break
   print 'Current Letter :', letter
  
var = 10                   
while var > 0:              
   print 'Current variable value :', var
   var = var -1
   if var == 5:

      break


Wynik:

Current Letter : P
Current Letter : y
Current Letter : t
Current variable value : 10
Current variable value : 9
Current variable value : 8
Current variable value : 7

Current variable value : 6


#!/usr/bin/python

for letter in 'Python':     # First Example
   if letter == 'h':
      continue
   print 'Current Letter :', letter

var = 10                    # Second Example
while var > 0:              
   var = var -1
   if var == 5:
      continue
   print 'Current variable value :', var


Wynik:

Current Letter : P
Current Letter : y
Current Letter : t
Current Letter : o
Current Letter : n
Current variable value : 9
Current variable value : 8
Current variable value : 7
Current variable value : 6
Current variable value : 4
Current variable value : 3
Current variable value : 2
Current variable value : 1

Current variable value : 0Brak komentarzy:

Prześlij komentarz