niedziela, 9 marca 2014

Serwer MineCraft na Raspberry PI

Raspberry Pi możemy wykorzystać jako serwer do popularnej gry MineCraft, oczywiście jedna maszynka, nawet pokręcona może nie wystarczyć, ale możemy zmontować klasterek i mieć prawie serwer;)-przydatny wpis http://geek-admin.blogspot.com/2014/03/klaster-raspberrypi.html.

1) Przygotowanie oprogramowania:

Aktualizacja:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Java:

sudo wget --no-check-certificate http://www.java.net/download/jdk8/archive/b102/binaries/jdk-8-ea-b102-linux-arm-vfp-hflt-07_aug_2013.tar.gz

Instalacja Javy:

mkdir -p /opt

sudo tar zxvf jdk-8-ea-b102-linux-arm-vfp-hflt-07_aug_2013.tar.gz -C /opt 

rm jdk-8-ea-b102-linux-arm-vfp-hflt-07_aug_2013.tar.gz

sudo /opt/jdk1.8.0/bin/java -versionMineCraft:

cd ~


sudo wget http://ci.md-5.net/job/Spigot/lastStableBuild/artifact/Spigot-Server/target/spigot.jar 


Uruchamiamy serwer (Raspberry Pi b 512MB ram):

sudo /opt/jdk1.8.0/bin/java -Xms256M -Xmx496M -jar /home/pi/spigot.jar nogui

Po około 3-4 minutach zobaczymy:

 [INFO] Done (64,064s)! For help, type "help" or "?"

Wciskamy Ctrl+Z, i przechodzimy do pliku konfiguracji:

  nano server.properties


Kasujemy domyślne ustawienia, następnie wklejamy:

#Minecraft server properties

allow-flight=false
spawn-monsters=true
generate-structures=true
enable-query=false
enable-rcon=false
level-name=world
spawn-protection=16
online-mode=true
difficulty=1
gamemode=0
spawn-animals=true
view-distance=4
level-seed=
server-name=MineralCraft Server
hardcore=false
snooper-enabled=false
level-type=DEFAULT
pvp=true
texture-pack=
max-players=20
motd=A Minecraft Server
server-ip=
max-build-height=240
spawn-npcs=true
server-port=25565
white-list=false
generator-settings=

allow-nether=false


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz