sobota, 29 marca 2014

Synchronizacja plików Robocopy.exe Vista/2008 i wyższe

W firmie wykorzystujemy xcopy do kopiowania plików zawierających techniczne dane  potrzebne do produkcji, jednak istnieje dużo lepsze według mnie narzędzie do tego celu, pozwalające na wyświetlenie dużej liczby potrzebnych czasami danych, pominięcie pewnych danych - Robocopy.exe. Narzędzie to dostępne jest od Windows Vista, oraz 2008 jeżeli chodzi o wersję serwerową.

Szablon działania jest prosty:

robocopy.exe źródło_plików cel_plików /opcjonalne_przełączniki

1) Kopiowanie katalogów z pominięciem pustych:

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia

2) Kopiowanie katalogów wraz z pustymi:

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /E


3) Możemy również wyświetlić jedynie pliki większe niż 1MB , jednak nic nie skopiujemy (/l):

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /min:1024 /l

4) Możemy również wyświetlić jedynie pliki mniejsze niż 1MB , jednak nic nie skopiujemy (/l):

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /max:1024 /l

5) Logowanie kopiowania (podoba mi się najbardziej):

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /LOG:d:\log_kopiowanie.txt

6) Kopiowanie plików o określonym wieku, np. starsze niż 7 dni:

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /move /minage:7

/maxage: pliki NIE-starsze niż N dni
/minage: pliki NIE-młodsze niż N dni
/maxlad: pliki nie używane krócej niż N dni
/minlad: pliki nie używanie dłużej niż N dni

7) Możemy również synchronizować dane:

robocopy.exe \\server1\katalog1 \\server2\katalog1 /MIR

Jeżeli mamy podmontowane udziały sieciowe w postaci dysku, możemy nieco skrócić zapis: 

robocopy.exe X:\katalog1 Y:\katalog1 /MIR

8) Wznowienie połączenia:

Robocopy daje nam możliwość wznowienia kopiowania gdy rozłączy się nam sesja z serwerem (skąd ja to znam;)).

robocopy.exe \\server1\katalog1 \\server2\katalog1 /MIR  /FFT /Z /XA:H /W:2

Poza znanym już /MIR mamy kilka innych przełączników:

/FFT - używa datowania systemu FAT zamiast NTFS,
/Z - jesteśmy w stanie wznowić połączenie w przypadku gdy sesja zostanie rozłączona,
/XA:H - w trakcie kopiowania pomija ukryte pliki,
/W:2 - w momencie rozłączenia wznowienie próby połączenie nastąpi po 2 sekundach.

9) Kopiowanie plików zmodyfikowanych w ciągu, np. 2 dni:

robocopy.exe „D:\WaznePliki ″ „D:\WaznePlikiBackup -%date% ” /MAXAGE:2

10) Kopiowanie ponad 8 plików w jednym czasie:

Domyślnie Robocopy.exe jest w stanie skopiować w jednym czasie max.8 plików, jednak możemy liczbę zwiększyć aż do 24:

robocopy.exe D:\WaznePliki E:\WaznePlikiKopia /MT:24

11) Ograniczenie szybkości kopiowania plików:

/IPG:750 pozwoli przyciąć łącze do 1Mbps, dzięki czemu pliki będą kopiowane, a nasza sieć zbytnio tego nie odczuje.

robocopy.exe /ipg:750 \\server1\katalog1 \\server2\katalog1
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz