sobota, 12 lipca 2014

Instalacja MSSQL 2012 Server cz.2

Przejdziemy teraz do instalacji instancji MS SQL 2012. Musimy dodać wymagany do instalacji  Net. Framework 3.5.

1) Logujemy się na pierwszą naszą maszynę (IP=x.x.x.20):

Musimy dodać Net Framework 3.5 do systemu, aby możliwe było zainstalowanie instancji 2012:
Podobnie instalujemy Net 3.5 na komputerze z IP=x.x.x.30.2) Instalowanie DataBase Engine:

Na maszynach 10.10.10.20 oraz .30 zainstalujemy silnik bazy.

2.1) Po uruchomieniu instalacji przechodzimy na zakładkę Installation, następnie New SQL Server stand-alone installation or add features.

2.2) Po zainstalowaniu potrzebnych plików, wybieramy Evaluation, nie musimy wtedy wpisywać klucza licencyjnego.

2.3) Akceptujemy warunki licencji.

2.4) Na stronie Setup Support Rules klikamy Next. Następnie na stronie Setup Role, wybieramy SQL Server Features Installation.Wybieramy poniższe komponenty:

# Database Engine,
# SQL Server Replication,
# Full-Text and Semantic Extractions For Search,
# Data Quality Services,
# SQL Server Data Tools,
# Client Tools Connectivity,
# Integrations Services,
# Managment Tools - Basic,
# Managment Tools - Complete,


2.5) Na stronie Instance Configuration wybieramy Default Instance,

2.6) Na stronie Server Configuration akceptujemy domyślne ustawienia,

2.7) Na stronie Database Engine klikamy na Add Current User oraz zaznaczamy jako tryb uwierzytelnienia., wybieramy Windows Authentication Mode,

2.8) Klikamy na następnych ekranach Next, na koniec instalujemy wszystkie komponenty,

Na komputerze o IP 10.10.10.30 powtarzamy kroki 2.1 do 2.4, następnie dodamy poniższe komponenty:

2.9) Na stronie Select Features wybieramy:

# Database Engine,
# Client Tools Connectivity,

3.0)  Na stronie Instance Configuration wybieramy Default Instance,

3.1) Na stronie Server Configuration akceptujemy domyślne ustawienia,

3.2) Na stronie Database Engine klikamy na Add Current User oraz zaznaczamy jako tryb uwierzytelnienia., wybieramy Windows Authentication Mode,

3) Instalowanie instancji w wersji Core:

MS SQL 2012 możemy zainstalować w wersji Core, czyli z cmd. Ja instalując SQL korzystałem z Virtual Box'a poprzez którego podłączyłem obraz z plikami instalacyjnymi, w takim przypadku wirtualny napęd był oznaczony jako D:\, dlatego też w poniższym wpisie na początku znajduje się odwołanie do pliku instalacyjnego:

D:\Setup.exe /qs /Action=Install /Features=SQLEngine, IS, Conn /InstanceName=MSSQLServer / SQLSYSADMINACCOUNTS="nazwadomeny\nazwauzytkownika" /IAcceptSQLServerLicenseTerms

Po kliku minutach po zakończeniu instalacji musimy zrestartować naszą maszynę.

4) Zdalne podpięcie pod instancje.

W poprzednim wpisie skonfigurowana została zasada poprzez Group Policy Object dzięki, której możemy z jednego serwera podpiąć się pod wszystkie dostępne instancje bazy.

Uruchamiamy SQL Server Managment Studio, wybieramy connect w górnym lewym rogu:


Wybieramy Database Engine oraz nazwę instancji:W ten sposób będziemy mogli się podpiąć do skonfigurowanych wcześniej instancji baz, moje instancje nazywają się jak widać SQL-A, SQL-B oraz SQL-Core.

5) Dodanie przykładowej bazy.

Skoro mamy już przygotowane środowisko dobrze jest mieć przykładowe dane, na których możemy pracować.
W tym celu wchodzimy na https://www.microsoftpressstore.com/store/training-kit-exam-70-462-administering-microsoft-sql-9780735666078, na zakładkę Downloads i tam pobieramy jedną z wersji.

W archiwum znajduje się plik z rozszerzeniem .mdf . Uruchamiamy  SQL Server Managment Studio  wskazujemy węzeł Database prawym klawiszem myszy, z menu wybieramy opcję Attach,  wybieramy w/w plik, okno powinno wyglądać tak jak poniżej:

  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz