środa, 10 września 2014

WiFi HotSpot(3G Wi-Fi Router) w aucie - Yanosik

Ostatnimi czasy pobrałem sobie Yanosik'a dla Androida, taki zamiennik cb-radia. Po przejechaniu 2000km jest dobrze, funkcje pokazujące zagrożenia oraz wszelkiego rodzaju narzędzia drenujące kieszenie działają tak jak trzeba.
Jedyną marnie działającą opcją jest nawigacja, lektor mówi jakby miał zadyszkę, przydaje się jedynie śledzenie ruchu, dzięki czemu możemy uniknąć korków:)
W związku z tym że Yanosik wymaga dostępu do internetu a ja jakoś specjalnie nie chcę cudować z taryfami w komórce, postanowiłem zmontować przenośny hotspot i zabierać go ze sobą do autka:).

Co jest potrzebne:

1) PowerBank z funkcją podpięcia modemu usb taki oto (5600mAh działanie z modemem ~14h):


2) Modem 3G(ja używam Huawei E353, ale działają praktycznie wszystkie dostępne na rynku):

Bardzo teoretycznie wystarczy naładować, włączyć i już. Niestety przez kilka dni nie mogłem ustawić tego wszystkiego, ponieważ  nie mogłem się połączyć z internetem.
Okazało się że wystarczy wybrać pozycję 215 Poland Orange jako ustawienie sieci, ponieważ na automacie nie działa.


Dzięki temu mamy przenośny HotSpot, który działa 14h z podpiętym modemem. Wrzucamy do auta i możemy korzystać jednocześnie z internetu oraz telefonu z drugą kartą.
niedziela, 7 września 2014

Skrypt tworzący backup katalogu - VBS cz.12

Następną koniecznością w firmie było stworzenie narzędzia, przy pomocy którego możliwe było skopiowanie konkretnego katalogu zawierającego ustawienia maszyn. Tym samym zabezpieczyliśmy się na wypadek uszkodzenia dysku komputera przed utratą ważnych ustawień maszyny.

1) Sprawdzenie włączonych maszyn oraz utworzenie katalogów przechowujących backup.

Poniższa funkcja sprawdza, która maszyna jest włączona oraz na dysku przeznaczonym na backup tworzony jest katalog z ich nazwą.
function Backup() ' maszyny Online+ tworzenie katalogow na dysku

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  Dim computerPing,iter, objFSO,objCreateTextFile,objTextFile
 computerPing="10.10.10"

 Set objFSO= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  for iter = 21 To 26 Step 1 
   PINGFlag = Not CBool(WshShell.run("ping -n 1 " & computerPing & "." & iter,0,True))
      If PINGFlag = True Then
       
sourceKat = "\\" & computerPing & "." & iter & "\C\linearfab\*"
   sourceFile=  "\\" & computerPing & "." & iter & "\C\linearfab\*.*"
'objTextFile.Close
folderName = "F:\Fab" 
  
  destinationFolder= folderName & Right(iter,1) & "_" & Date()
  
   IF objFSO.FolderExists(destinationFolder) = FALSE THEN
objFSO.CreateFolder destinationFolder
ELSE
END IF
Call Kat(sourceKat,destinationFolder)
Call File(sourceFile,destinationFolder) 
     Else
      
     b=""
         Backup=b
     End If
  Next 
 end Function

Skrypt kasujący stare pliki - VBS cz.11

Ostatnimi czasy w firmie musiałem pobawić się nieco w programistę, aby ułatwić sobie życie oraz ograniczyć stratę czasu na powtarzające się czynności.
Na maszynach produkcyjnych mamy kilkanaście komputerów sterujących ich pracą. Codziennie pojawiają się na nich dziesiątki plików w których znajdują się informacje techniczne potrzebne do produkcji okien.

Aby zaoszczędzić sobie spacerów po hali stworzyłem skrypt dzięki, któremu kasowane są tylko pliki z konkretnym rozszerzeniem, i tylko takie które mają więcej niż 90 dni.

Kasowanie plików zajmuje do około 60 minut w zależność od ich ilości, dzięki czemu w ciągu roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić przy kasowaniu 2x w miesiącu 24h pracy.

1) Sprawdzamy, które maszyny działają

Poniższa funkcja sprawdza, które maszyny są online, ich numery IP są zapisywane w pliku tekstowym.
function ComputerOnline ()

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Dim computerPing,iter, objFSO,objCreateTextFile,objTextFile
computerPing="10.10.10"

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objCreateTextFile = objFSO.CreateTextFile("\\192.168.100.100\Skrypty\KasowaniePlikow\ComputerOnline.txt",True)
objCreateTextFile.Close

for iter = 21 To 26 Step 1 
PINGFlag = Not CBool(WshShell.run("ping -n 1 " & computerPing & "." & iter,0,True))
      If PINGFlag = True Then
        Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile("\\192.168.100.100\Skrypty\KasowaniePlikow\ComputerOnline.txt",8) 
objTextFile.WriteLine "\\" & computerPing & "." & iter & "\fablist\"
objTextFile.Close
      Else
      
 cO=""
      ComputerOnline=cO
      End If
 
Next 

end Function

Ampache streaming audio - Samba z nakładką SWAT cz.4

Mając skonfigurowane wszystkie wymagane komponenty opisane w poprzednich częściach możemy przystąpić do ostatecznego skonfigurowania naszego serwera muzyki.

1) Tworzymy katalogi na nasze pliki:

sudo mkdir ~/music
sudo chmod 777 ~/music
sudo mkdir ~/downloads
sudo chmod 777 ~/downloads2) Udostępnienie katalogów z plikami:


Uruchamiamy przeglądarkę w pasek adresu wpisujemy: http://nazwa_naszego_serwera:901 (oczywiście wpisujemy swoją nazwę). Logujemy się na konto roota z jego hasłem ustawionym podczas instalacji.

Klikamy na górze "Create share"

Wpisujemy wymagane parametry:

path:        /home/nazwa_użytkownika/music
valid users:    nazwa_użytkownika
read only:    no
available:    yes

Klikamy na "Commit changes". Klikamy na Advanced  ustawiamy parametry dostępu na 0777.

Ponownie klikamy na "Commit changes".

Powyższe kroki powtarzamy dla wszystkich naszych powyżej utworzonych katalogów.
W ustawieniach sieciowych Ubuntu powinny być widoczne udostępnione katalogi, wystarczy również wpisać IP serwera w przeglądarkę i wtedy również zobaczymy te katalogi.