niedziela, 26 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Konfiguracja sieci wirtualnych cz.3

Podobnie jak w przypadku fizycznych maszyn Hyper-V również musi mieć możliwość tworzenia sieci między wirtualnymi maszynami. Hyper-V posiada możliwość utworzenia 4 rodzajów sieci wirtualnych, 3 podstawowych oraz 1 dodatkowy tworzony przy pomocy WMI.

3 podstawowe rodzaje sieci wirtualnych:

1) Zewnętrzna sieć wirtualna - tworzone jest połączenie poprzez fizyczną kartę sieciową z maszyną na której uruchomiony jest Hyper-V oraz ze wszystkimi maszynami wirtualnymi, które podpięte są do tego typu sieci wirtualnej. Tego typu sieci wirtualnych należy użyć jeżeli potrzebujemy, np. w środowisku produkcyjnym połączyć wszystkie maszyny w jedną sieć, oraz dać im dostęp do zewnętrznego serwera z którego będziemy na te maszyny wysyłać pliki produkcyjne.

2) Wewnętrzna sieć wirtualna - tworzona jest sieć, która łączy jedynie serwer-host'a oraz wszystkie maszyny wirtualne, które wpięte są w tę sieć. Nie możliwe jest odwołanie się do fizycznej karty sieciowe.
Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku sieci testowych, gdzie chcemy przetestować ustawienia zanim wprowadzimy je w środowisku produkcyjnym.

3) Prywatna sieć wirtualna - tworzona sieć łączy się jedynie z maszynami wirtualnymi, nie łączy się natomiast poprzez kartę fizyczną oraz z serwerem-host'a.

4) WMI - tworzy sieć z pominięciem partycji nadrzędnej, tworzony jest przełącznik wirtualny, który przejmuje łączność pomiędzy maszyną wirtualną a światem zewnętrznym.

Dobrze gdy serwer na którym uruchamiamy maszyny wirtualne posiada min. 2 karty sieciowe, ponieważ jedna z nich w chwili instalacji Hyper-V tworzy wirtualny przełącznik, aby możliwa była komunikacja poprzez utworzenie jednej z w/w rodzajów sieci.

Skonfigurujmy teraz wirtualną sieć dla naszych maszyn ServerFull01 oraz ServerCore01.

1 - Konfiguracja ServerFull01...


Widoczna poniżej sieć to ta, która została utworzona podczas instalacji Hyper-V.

sobota, 25 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Konfiguracja Hyper-V cz.2

Mając zainstalowany Hyper-V zapoznamy się nieco dokładniej z wyglądem oraz funkcjonalnością tego narzędzia.

1 - Wygląd głównego okna Hyper-V...

Lewy panel - lista serwerów z uruchomioną usługa Hyper-V,
Środkowy panel - lista maszyn wirtualnych,
Prawy panel - lista opcji, dzięki którym zarządzamy ustawieniami serwera oraz maszyn wirtualnych

2 - Ustawienia serwera Hyper-V...

Reset hasła administratora Windows 2012 R2 cz.15

Opisywałem wcześniej w jaki sposób można cofnąć hasło z Windows 7 oraz Windows 8/8.1.
Dziś chciałbym pokazać w jaki sposób zrobić reset hasła Administratora w Windows 2012 R2.
Nawiasem mówiąc możliwość resetu hasła admina stoi w sprzeczności z zasadami tworzenia hasła, które mają być tajne oraz złożone, ale lepiej mieć backdoor niż nie mieć:)

1 - Uruchamiamy instalację Windows 2012 R2. Klikamy na Next...


2 - Klikamy na Repair your computer...

niedziela, 19 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Przygotowanie laboratorium cz.1

We wstępie opisałem w jaki sposób zabrać się za włączenie DEP oraz VT-x, teraz przygotujemy laboratorium, które będzie służyło nam do konfiguracji oraz pracy z Hyper-V.


Ważne
Na kontrolerze domeny musimy zmienić ustawienia karty sieciowej tak, aby możliwa była komunikacja pomiędzy serwerami a kontrolerem. Włączona musi zostać każda z opcji widocznych na screenie poniżej.niedziela, 12 października 2014

Loginy MSSQL 2012 Server cz.8

Tak jak w każdym programie, tak samo w MS SQL istnieją loginy, które poświadczają tożsamość osób, które próbują się zalogować do instancji.

SQL Server 2012 obsługuje 4 tryby uwierzytelniania instancji:

1) Uwierzytelnianie poprzez login z systemu Windows,
2) Uwierzytelnianie poprzez login MS SQL,
3) Certyfikaty,
4) Klucz asymetryczny

1) Login Windows:

Uwierzytelnianie wykonywane jest jest przy pomocy lokalnego lub domenowego konta.

Uruchamiamy  SQL Server Managment Studio, łączymy się z interesującą nas instancją.
Przechodzimy do węzła Security->klikamy prawym na Security->wybieramy New Login


W oknie tworzenia Loginu, klikamy na Search, następnie wpisujemy lub wybieramy login lokalny lub domenowy.


W ten sposób poprzez wyklikanie mamy stworzony login, dzięki któremu możemy zalogować się do instancji, wykorzystując hasło, którym logujemy się na serwer.

sobota, 11 października 2014

Migracja MSSQL 2012 Server cz.7

Migracja jest procesem przejścia ze starszej wersji sinika bazy na nowszy, wraz z przeniesieniem plików bazy oraz podmiotów zabezpieczeń(loginów użytkowników mających dostęp do bazy).

Poniżej krótka informacja dotycząca wymagań systemowych, które muszą być spełnione, aby przejść ze starszych wersji MS SQL do wersji 2012.

Ogólnym wymogiem jest posiadanie na serwerze poza oczywiście MS SQL 2012 również systemu, który wspiera tą wersję silnika. Wymogi spełnia jedynie Windows 2008 oraz Vista/7.

Migracja z MS SQL 2005 do MS SQL 2012

Wymagane jest, aby SQL 2005 posiadał SP4, poniżej lista możliwych migracji:

MS SQL 2005 SP4 Enterprise -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence

MS SQL 2005 SP4 Developer -> MS SQL 2012 Developer

MS SQL 2005 SP4 Standard -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence, Standard

MS SQL 2005 SP4 Workgroup -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard, Web

MS SQL 2005 SP4 Express -> MS SQL 2012 Enterprise lub Business Inteligence,Standard,Web, Express

niedziela, 5 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 Enterprise R2 x64 cz.0

Postanowiłem zająć się nieco wirtualizacją, wdrażając ją w swoim labie. Pomimo że mój sprzęt jest ponad przeciętny w stosunku do innych komputerów (I7 2.2GHz 8 rdzeni, 32GB ramu) pojawił się problem,
otóż Acer wpadł na genialny pomysł,aby zablokować BIOS a tym samym opcje wirtualizacji.
Po 2 dniowych poszukiwaniach znalazłem zmodyfikowany BIOS v.1.2 dla mojego Acera V3 771G . Zrobiłem downgrate i ustawiłem wirtualizację, tak aby możliwe było zainstalowanie Hyper-V.
.

Musimy przygotować:
1. Kontroler Domeny Windows 2008 Enterprise R2 x64 (Server01):
- IP 192.168.0.5
- Maska 255.255.255.0
- Brama 192.168.0.1
- Domena w nowym lesie o nazwie contoso.com
- Min. 3GB RAM

2. Server pomocniczy Windows 2008 Enterprise R2 x64 (ServerFull01) - instalacja graficzna
- IP 192.168.0.6 oraz 192.168.0.7 - potrzebujemy 2 kart sieciowych
- Maska 255.255.255.0
- Brama 192.168.0.1
DNS 192.168.0.5
Członek domeny contoso.com
Opcjonalnie możemy dodać dodatkową kartę NAT (dostęp do internetu) 
- Min. 10GB RAM

3. Server pomocniczy Windows 2008 Enterprise R2 x64 (ServerCore01) - instalacja Core - bez interfejsu graficznego
- IP 192.168.0.8 oraz 192.168.0.9 - potrzebujemy 2 kart sieciowych
- Maska 255.255.255.0
- Brama 192.168.0.1
DNS 192.168.0.5
Członek domeny contoso.com
Opcjonalnie możemy dodać dodatkową kartę NAT (dostęp do internetu) 
- Min. 6GB RAM

4. Stacja robocza Windows XP/Vista/7 
-IP 192.168.0.12
-Maska 255.255.255.0
-Brama 192.168.0.1
-DNS 192.168.0.5
-Członek domeny contoso.com
-Opcjonalnie możemy dodać dodatkową kartę NAT (dostęp do internetu)

5. Dodanie 3 dysków każdy po 100GB - potrzebne w późniejszych ćwiczeniach.

W pierwszej kolejności musimy zainstalować kontroler domeny oraz stację roboczą.
W jaki sposób skonfigurować kontroler domeny opisałem w innych wpisać na blogu.
Staję roboczą instalujemy oraz konfigurujemy jako członka domeny.
Jeżeli chodzi o konfigurację serwerów pomocniczych będzie to opisane w następnych wpisach, teraz wystarczy je zainstalować oraz pobrać dla pewności aktualizację do nich. 

Poniżej konfiguracja VMware Workstation 10

1) Instalujemy VMware Worksation 10
2) Po uruchomieniu wybieramy File a następnie  New Virtual Machine, zaznaczamy opcję Custom, później Next, w następnym oknie wybierzmy kompatybilność dla naszej wirtualnej maszyny :3) Wybieramy z jakiego medium ma zostać zainstalowany system naszej maszyny (Napęd optyczny, Obraz ISO, czy chcemy to zrobić później-tworząc teraz jedynie maszynę wirtualną):