niedziela, 19 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Przygotowanie laboratorium cz.1

We wstępie opisałem w jaki sposób zabrać się za włączenie DEP oraz VT-x, teraz przygotujemy laboratorium, które będzie służyło nam do konfiguracji oraz pracy z Hyper-V.


Ważne
Na kontrolerze domeny musimy zmienić ustawienia karty sieciowej tak, aby możliwa była komunikacja pomiędzy serwerami a kontrolerem. Włączona musi zostać każda z opcji widocznych na screenie poniżej.

1) Zmieniamy nazwę maszyny na Server01 - będzie kontrolerem domeny. Po zainstalowaniu systemu wpisujemy w uruchom dcpromo.  Tworzymy nowy las, z domeną np. contoso.local. Ustawiamy na serwerze minimum jedną kartę sieciową, ustawioną jako Host-Only, opcjonalnie druga może być ustawiona na NAT, aby możliwy był dostęp do internetu.Następnie ustawiamy parametry karty:

IP - 192.168.0.5,
Maska - 255.255.255.0,
Brama - 192.168.0.1,
DNS - 192.168.0.52) Drugi serwer musi mieć nazwę ServerFull01. Na drugim serwerze ustawiamy 2 karty sieciowe w trybie Host-Only,opcjonalnie druga może być ustawiona na NAT, aby możliwy był dostęp do internetu. Karty ustawiamy podobnie jak wyżej z tym że adresy IP muszą mieć ustawione poniższe numery:

IP1 - 192.168.0.6,
IP2 - 192.168.0.7,

pozostałe dane (maska,brama,DNS) będą identyczne jak na kontrolerze.

Na tym serwerze musimy zainstalować Hyper-V w trakcie instalacji musimy wybrać jedną z 2 dostępnych kart sieciowych na potrzeby Hyper-V, opis jak zainstalować Hyper-V mamy tutaj.
W oknie wyboru karty wybierzemy tę opisaną jako 192.168.0.7.

3) Z ostatnim serwerem jest większy problem, ponieważ wersja Core umożliwia jedynie instalację oraz konfigurację z poziomu konsoli. Podobnie jak serwer nr. 2 również Core musi posiadać 2 karty sieciowe w trybie Host-Only, opcjonalnie druga może być ustawiona na NAT, aby możliwy był dostęp do internetu. Core będzie posiadam IP o poniższych numerach:

IP1 - 192.168.0.8,
IP2 - 192.168.0.9

Zalogujmy się do domeny jako Administrator.

Poniżej zestaw poleceń potrzebnych do skonfigurowania serwera opartego na Windows 2008 R2 Core.

3.1) Konfiguracja strefy czasowej:

control timedate.cpl

3.2) Konfiguracja kart sieciowych:

Wyświetla listę dostępnych kart w systemie
netsh interface ipv4 show interfaces

Konfiguracja IPv4 (IDX to numer, który wskazuje na konkretną kartę sieciową np. 2)
netsh interface ipv4 set address name =IDX  source=static address=192.168.0.8  mask=255.255.255.0 gateway=192.168.0.1

Podobnie czynimy z drugą kartą, zmieniamy tylko IP na 192.168.0.9.

Poniżej polecenie konfigurujące adres IP DNS(zamiast IDX wpisujemy numer karty, index odpowiada za to, który adres wpisujemy 1 czy 2)
netsh interface ipv4 add dnsserver name=IDX address=192.168.0.5 index=1

3.3) Zmiana nazwy komputera:

netdom renamecomputer %computername% /newname:ServerCore01

3.4) Przyłączenie komputera do domeny:

netdom join %computername% /domain:contoso.local /userD:Administrator / passwordD:Qwerty

shutdown /r /t 3

3.5) Aktualizacje automatyczne oraz zdalny pulpit:

cd C:\Windows\System32

cscript scregedit.wsf  /AU 4

cscript scregedit.wsf  /AR 0

3.6) Zezwolenie firewall'owi na zdalny dostęp:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Administration" new enable=yes
netsh advfirewall firewall set rule group="windows managment instrumentation (wmi)" new enable=yes

3.7) Zdalne zarządzanie systemem Windows:

winrm quickonfig


3.8) Włączenie VDS:

sc config vds start= auto (koniecznie po znaku = należy zrobić spację )
net start VDS
netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Managment" new enable=yes

Poniższe polecenie:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Managment" new enable=yes

musimy wykonać również na ServerFull01, aby umożliwić dostęp do zdalnego dostępu do zarządzania dyskami na ServerCore01. 

3.9) Instalacja Hyper-V z wiersza poleceń:

Postępujemy zgodnie z komunikatami, które pokazują się na ekranie.
Na końcu musimy zrestartować komputer.
Wydajemy poniższe polecenie w celu zainstalowania Hyper-V, instalacja nastąpi w trakcie restartu serwera.

start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V1 komentarz:

  1. Muszę powiedzieć, że każdy wpis zawiera mnóstwo przydatnych informacji. O niektórych rzeczach nawet nie miałem pojęcia... Mój największy problem - konfiguracja karty sieciowej, zawsze mam z tym problem.

    OdpowiedzUsuń