niedziela, 26 października 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Konfiguracja sieci wirtualnych cz.3

Podobnie jak w przypadku fizycznych maszyn Hyper-V również musi mieć możliwość tworzenia sieci między wirtualnymi maszynami. Hyper-V posiada możliwość utworzenia 4 rodzajów sieci wirtualnych, 3 podstawowych oraz 1 dodatkowy tworzony przy pomocy WMI.

3 podstawowe rodzaje sieci wirtualnych:

1) Zewnętrzna sieć wirtualna - tworzone jest połączenie poprzez fizyczną kartę sieciową z maszyną na której uruchomiony jest Hyper-V oraz ze wszystkimi maszynami wirtualnymi, które podpięte są do tego typu sieci wirtualnej. Tego typu sieci wirtualnych należy użyć jeżeli potrzebujemy, np. w środowisku produkcyjnym połączyć wszystkie maszyny w jedną sieć, oraz dać im dostęp do zewnętrznego serwera z którego będziemy na te maszyny wysyłać pliki produkcyjne.

2) Wewnętrzna sieć wirtualna - tworzona jest sieć, która łączy jedynie serwer-host'a oraz wszystkie maszyny wirtualne, które wpięte są w tę sieć. Nie możliwe jest odwołanie się do fizycznej karty sieciowe.
Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku sieci testowych, gdzie chcemy przetestować ustawienia zanim wprowadzimy je w środowisku produkcyjnym.

3) Prywatna sieć wirtualna - tworzona sieć łączy się jedynie z maszynami wirtualnymi, nie łączy się natomiast poprzez kartę fizyczną oraz z serwerem-host'a.

4) WMI - tworzy sieć z pominięciem partycji nadrzędnej, tworzony jest przełącznik wirtualny, który przejmuje łączność pomiędzy maszyną wirtualną a światem zewnętrznym.

Dobrze gdy serwer na którym uruchamiamy maszyny wirtualne posiada min. 2 karty sieciowe, ponieważ jedna z nich w chwili instalacji Hyper-V tworzy wirtualny przełącznik, aby możliwa była komunikacja poprzez utworzenie jednej z w/w rodzajów sieci.

Skonfigurujmy teraz wirtualną sieć dla naszych maszyn ServerFull01 oraz ServerCore01.

1 - Konfiguracja ServerFull01...


Widoczna poniżej sieć to ta, która została utworzona podczas instalacji Hyper-V.Zmieńmy nazwę utworzonej przy instalacji Hyper-V sieci na Hyper-V External.


Utworzymy drugą sieć, klikamy na New Virtual Network, wybierając jako rodzaj Internal na koniec Add.Zmieniamy nazwę sieci na Private oraz zaznaczamy Internal only.


Zmienimy nazwy kart sieciowych, ja posiadam 2 fizyczne karty, jednak po naszych konfiguracjach będą 4(1-wirtualny switch, 2-to druga fizyczna karta naszego serwera, 3- karta z instalacji Hyper-V,4-utworzona przez nas karta Internal only).
2 - Konfiguracja ServerCore01...
Pojawi się okno po wciśnięciu Apply z ostrzeżeniem że możliwe jest odcięcie dostępu do ServerCore01 w przypadku wyboru błędnej karty sieciowej, jeżeli karta jest wybrana poprawnie należy kliknąć Yes, lub No jeżeli chcemy zmienić kartę.Utworzyć należy jeszcze 2 sieci wirtualne wybierając Internal oraz Private, w dokładnie taki sam sposób jak powyżej.Poniżej efekt końcowy tej operacji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz