niedziela, 2 listopada 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Failover Clustering cz.4

W celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa Windows 2008 R2 wprowadził ulepszoną obsługę klastra, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia jednego węzła cały ruch przekazywany jest na drugi węzeł, dzięki czemu użytkownicy nie mają przerwy w pracy, my natomiast możemy naprawić problem z węzłem.

W Windows 2008 R2 dostępne są 3 rodzaje usługi klastra:

1) Aktywny-pasywny - węzeł aktywny jest ciągle uruchomiony w celu udostępnienia usługi zainstalowanej na nim użytkownikowi. Drugi natomiast otrzymuje kopię stanu uszkodzonego węzła pozwalając na dalszą pracę dla użytkownika.

2) Aktywny-aktywny - obydwa węzły działają równolegle dostarczając usługi dla użytkownika, jeżeli jeden z węzłów zostaje uszkodzony drugi przejmuje jego pracę, jak również kontynuuje swoją pracę - czyli przez pewien czas pracuje podwójnie.

3) Mix and match - jest to połączenie 2 powyższych typów, część węzłów działa jako typ aktywno-pasywne, inne natomiast jako aktywno-aktywne.Poniżej plan konfiguracji Failover Clustering:

1) Min. 2 serwery,
2) Zainstalowanie Windows 2008 Enterprise/Datacenter (lub na jednym Windows 2008 Core Ent/Datacenter),
3) Instalacja Hyper-V,
4) Instalacja Failover Clustering,
5) Utworzenie sieci wirtualnej między naszymi serwerami,
6) Sprawdzenie konfiguracji klastra,
7) Uruchomienie klastra

Pkt. 1-3 są już wykonane we wcześniejszych wpisach.

1 - Instalacja Failover Clustering:

Klikamy kolejno Start->Administrative Tools->Server ManagerFailover Clustering musimy zainstalować również na wersji Core.


Wracamy do wersji ServerFull01, musimy zainstalować aktualizację KB951308.

2 - Sprawdzenie poprawności instalacji Failover Clustering

Klikamy na Start->Administrative Tools->Failover Clustering Manager.Klikamy na Browse, w nowym oknie wpisujemy nazwy naszych serwerów(ServerFull01 oraz ServerCore01).Sprawdzone zostaną komponenty obydwu serwerów.

3 - Tworzenie Failover Clustering:

Na koniec musimy zniszczyć klaster, aby możliwe było kontynuowanie dalszych ćwiczeń.
W tym celu wybieramy Hyper-V Cluster, klikamy prawym wybierając na More Actions, następnie Destroy a cluster.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz