sobota, 22 listopada 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - SCVMM cz.5

Hyper-V posiada wygodną konsolę do zarządzania zainstalowanymi maszynami wirtualnymi, jednak w pewnym momencie przy kilkunastu lub kilkudziesięciu maszynach przyda się coś lepszego, tym czymś jest SCVMM - System Center Virtual Machnie Manager.
Jednak zacznijmy od początku:)

1-Eksportowanie istniejącej maszyny:


Wskazujemy miejsce docelowe, gdzie zostaną zapisane pliki naszej maszyny
Dopiero gdy zniknie poniżej zaznaczona opcją, nasza maszyna jest poprawnie wyeksportowana.

2 - Importowanie maszyny wirtualnej na drugi serwer:

Wyeksportowaną maszynę musimy skopiować ręcznie na ServerCore01.
Następnie musimy zaimportować do Hyper-V na ServerCore01.Wskazujemy katalog gdzie skopiowaliśmy przed chwilą naszą maszynę.


Po zaimportowaniu mamy gotową maszynę:)Musimy zmienić nazwę naszej maszyny na SCVMM01.


Jeżeli nie mamy wirtualnej sieci musimy ją ustawić na ServerCore01, aby wyglądała tak jak ta poniżej.


Dodamy teraz nowy dysk 100GB, w celu przystosowania maszyny do SCVMM.

Zaznaczymy opcję ,aby dysk powiększał się w miarę potrzeby, aby nie blokować niepotrzebnie dysk od początku pracy.
3 - Przygotowanie instalacji SCVMM:

Jeżeli po zalogowaniu się do maszyny nie widzimy karty sieciowej tak jak na poniższym screenie


Musimy zaznaczyć opcję unknown oraz kliknąć Scan for hardware changes


Po tych zabiegach należy ustawić poniższy adres IP.

W pkt. 2 zaimportowana została maszyna, na której teraz zainstalujemy SCVMM. 
Musimy przypisać do niej następujące opcje:

-IP 192.168.0.11,
-Maska 255.255.255.0,
-Brama 192.168.0.5,

-Zmiana nazwy maszyny na SCVMM01,
-Dodanie do domeny contoso.com,
-Musimy sformatować dodany w poprzednim pkt. dysk 100GB, oznaczmy go jako, np. E,

4 - Instalowanie SCVMM:

Przejdziemy do instalacji SCVMM na maszynie SCVMM01 na serwerze ServerCore01.
Na początku musimy pobrać 3 pliki stanowiące instalację SCVMM(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17972).Uruchamiamy instalację SCVMM, klikając VMM Server.Akceptujemy licencje.


Zezwalamy na automatyczną instalację aktualizacji.


Opcjonalnie wyrażamy zgodę na wysyłanie informacji pozwalających na ulepszenie SCVMM.Podajemy użytkownika oraz firmę, na którą będzie zarejestrowany SCVMM.


Sprawdzamy czy system spełnia wymagania potrzebne do instalacji SCVMM.


Potwierdzamy domyślne miejsce instalacji SCVMM.


Instalujemy MS SQL 2005 Express, jako miejsce docelowe
wskazujemy E:\VMMDB.


Wskazujemy gdzie ma być zainstalowana VM Manager Library(E:\SCVMM_Service).Na DC oraz w SCVMM utworzymy konto SCVMM_Service wraz z hasłem, dodamy je do grupy Administrators.
Konto dodajemy tak jak niżej. Numery portów pozostawiamy bez zmian.


Podsumowanie.5 - Instalacja SCVMM Administration Console:


Jeżeli przy uruchomieniu pojawi się błąd, trzeba sprawdzić czy obydwie poniższe usługi działają.Okno SCVMM Console. 


Dodatkowo musimy zainstalować SCVMM Agent na ServerFull01.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz