środa, 31 grudnia 2014

PowerShell cz.1 - Podstawowe polecenia

PowerShell(PS) jest następcą poleceń cmd oraz języka skryptowego VisualBasic Script. Pozwala zebrać oraz skonfigurować wiele opcji systemu operacyjnego, zarówno lokalnego jak i zdalnego będącego w sieci lokalnej lub też podpiętego po VPN w drugiej sieci.

1. Podstawy

Znane polecenie z cmd dir daje nam możliwość wylistowania wszystkich katalogów, jedna w PowerShell nie jest zdefiniowane takie polecenie, jest to alias polecenia Get-ChildItem.

2.Fsutil - create

Jest nowszą wersją cmd dostępną jako komponent PS. Uruchamiamy go na prawach admina.
Przed użyciem Fsutil na dysku C:\ utworzymy katalog script. Następnie przy pomocy polecenia stworzymy w w/w katalogu nowy plik txt o długości 500 znaków.

PS C:\Users\Administrator> sl c:\script
PS C:\script> fsutil file createNew c:\script\newTxtFile.txt 500
File c:\script\newTxtFile.txt  is created
PS C:\script> dir


    Directory: Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\script


Mode                LastWriteTime     Length Name
----                -------------     ------ ----
-a---          30/12/2014   7:30 PM      500 newTxtFile.txt


PS C:\script>

3.Fsutil-del

Możemy skasować utworzony przed momentem plik, lub też wszystkie pliki, które znajdują się w katalogu, w tym celu wydajemy polecenie:

del *.txt - usuwa wszystkie pliki z rozszerzeniem .txt,
del newTxTFile.txt - usuwa jedynie wskazany nasz plik
4. Get-Process

Jak sama nazwa wskazuje pobiera listę procesów, które w danym momencie są uruchomione.


Możemy rozszerzyć działanie polecenia Get-Process, poniższe polecenie pozwoli zawęzić listę procesów do tych zaczynających od co*.

Get-Process co*niedziela, 7 grudnia 2014

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - VHD cz.7

Wirtualizacja jest bardzo wygodną opcja działania ze względu na prostotę min zarządzania dyskami maszyn wirtualnych.
Dysk VHD(Virtual Hard Drive) jest przechowywany w postaci pliku, dzięki czemu możemy w łatwy sposób go "edytować".
Hyper-V pozwala na zmianę powierzchni dysku nawet gdy jest na nim zainstalowany już system operacyjny. W tym celu przewidziane są 4 rodzaje takich dysków:

1 - Dynamiczny:

Jak sama nazwa wskazuje jest w stanie w razie potrzeby zwiększyć swój rozmiar, podczas utworzenia nadawany jest określony maksymalny rozmiar, np. 50GB, jednak nie jest to miejsce alokowane od razu, ale w miarę potrzeb. Takie podejście pozwala zaoszczędzić miejsce na fizycznych dyskach, maszyna oraz my widzimy ile tego miejsca możemy ostatecznie wykorzystać.

 2 - Stały:

W przeciwieństwie do dynamicznego, dysk o stałym rozmiarze alokuje maksymalną swoją wielkość już po utworzeniu, tym samym jeżeli utworzymy 100GB dysk, ale będziemy wykorzystywać max, 50GB, tym samym tracimy 50GB cennej powierzchni, którą można by  wykorzystać na inne cele.

 3 - Różnicowy:

Tego typu dyski składają się tak naprawdę z 2 dysków. 1 jest dysk nadrzędny, który tworzony jest na przechowywanie danych wejściowych, które zapisujemy na nim na początku, możne on być zarówno typu dynamicznego jak i stałego. 2 natomiast jest dyskiem, na którym zapisywane są informacje, które zmieniły się w czasie działania maszyny.

4 - Dyski przekazywane:

Partycja fizycznego dysku jest przekazywana jako wirtualna do maszyny. Dzięki temu zmniejsza się obciążenie Hyper-V. Możliwe jest również utworzenie maszyny z dyskiem hybrydowym, czyli na dysku IDE mamy zainstalowany system operacyjny(niestety innego dysku niż IDE Hyper-V nie wspiera jeżeli chodzi o instalację systemu), natomiast drugą partycję utworzymy jako dysk przekazywany.
Niedogodnością dysku przekazywanego jest to że partycja, która jest przekazywana do maszyny jest automatycznie blokowana z poziomu maszyny fizycznej.

Hyper-V udostępnia również 3 rodzaje interfejsów dyskowych:

1 - IDE:

Dysk z takim interfejsem potrzebny jest do zainstalowania systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej. Do maszyny wirtualnej można podpiąć max. 4 dysku tego typu.

2 - SCSI:

Dyski  dostępne są w przypadku nowszych systemów operacyjnych, które obsługują Integration Services(Windows) lub Linux Integration Components(Linux).Możliwe jest podpięcie 4 kontrolerów, na każdym można podpiąć 64 dyski.

3 - iSCSI:

Jest to typ kontrolera, który podpina dyski będące w innej lokalizacji po TCP.