niedziela, 15 lutego 2015

Windows 2008 Serwer - Automatyzacja tworzenia kont komputerów (70-640) cz.4.3

Tworzenie nowych kont komputerów możemy dokonać ręcznie wchodząc w AD wybierając odpowiednią jednostkę organizacyjną, następnie klikamy na New oraz Computer. Tworzenie w ten sposób kont komputerów, które później będziemy dodawać do domeny jest szybkie oraz wygodne jeżeli chodzi o utworzenie kliku konta, ale co w przypadku potrzeby założenia 100 czy 200 nowych kont? W takim przypadku z pomocą przychodzi nam zestaw poleceń, które pozwalają zautomatyzować ten proces.

1.Dsadd:

Znane już z dodawania nowych użytkowników polecenie Dsadd możemy wykorzystać przy dodawaniu nowych kont komputerów w domenie:

dsadd computer "CN=Komputer01,OU=Klienci,DC=contoso,DC=com"

2.CSVDE:

DN,objectClass,name,userAccountControl,sAMAccountName
"CN=Komputer01,OU=Klienci,DC=contoso,DC=com",computer,Komputer01 4096,Komputer01$

Zapisujemy plik z rozszerzeniem .csv obejmując nazwę oraz rozszerzenie w "", aby z automatu nie zostało dopisane rozszerzenie .txt.

Skrypt uruchamiamy poleceniem csvde -i -f "nazwapliku.csv".

3.Importowanie listy komputerów LDIF:

DN: CN=Komputer01,OU=Klienci,DC=contoso,DC=com
changeType: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationPerson
objectClass: user
objectClass: computer
cn: Komputer01
userAccountControl: 4096
sAMAccountName: Komputer01$

Skrypt zapisujemy z rozszerzeniem .ldf. Następnie uruchamiamy polecenie ldifde -i -f "computersImport.ldf"

4.Utworzenie konta komputera przy pomocy PowerShell'a oraz VBS:

$objOU=[ADSI]"LDAP://OU=Klienci,DC=contoso,DC=com"
$objComputer=$objOU.Create("computer","CN=Komputer01")
$objComputer.Put("sAMAccountName","Komputer01$")
$objComputer.Put("userAccountControl",4096)
$objComputer.SetInfo()

Set objOU=GetObject(LDAP://OU=Klienci,DC=contoso,DC=com)
Set objComputer=objOU.Create("computer","CN=Komputer01")
objComputer.Put ="sAMAccountName","Komputer01$"
objComputer.Put = "userAccountControl",4096
objComputer.SetInfo

Powyższy skrypt VBS uruchamiamy poleceniem cscript "computersImport.vbs"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz