niedziela, 15 lutego 2015

Windows 2008 Serwer - Zarządzanie grupami Dsadd,CSVDE,Ldifde (70-640) cz.4.2

Grupami możemy zarządzać również za pomocą dostępnych poleceń w systemie.

1.Dsadd:
Poniższe polecenie utworzy grupę Pracownicy w jednostce organizacyjnej Grupy:

dsadd group "CN=Pracownicy,OU=Grupy,DC=constoso,DC=com" -samid Pracownicy -secgrp yes - scope g

2.CSVDE:

objectClass,sAMAccountName,DN,member

group,Ksiegowosc,"CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com","CN=Linda Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com; CN=Scott Mitchell,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com"

Zapisujemy plik z rozszerzeniem .csv, nazwę pliku zapisujemy w cudzysłowiu, np. "groupimport.csv", aby nie zostało dodane rozszerzenie .txt.

Sam import wykonujemy wywołując csvde -i -f groupimport.csv -k.

3.Modyfikacja członkostwa za pomocą LDIFDE:

dn: CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: member
member: CN=Jan Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com
member: CN=Tomasz Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com
-

dn: CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: member
member: CN=Bożena Kowalska,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com
member: CN=Jacek Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com

Zapisujemy z rozszerzeniem .ldf, nazwę ujmujemy w "", aby nie zostało dodane rozszerzenie .txt.
Dodatkowo jeżeli chcemy dodać więcej członków do grupy musimy po każdym umieścić znak "-" oraz pozostawić jeden wolny wiersz.

Importu dokonujemy za pomocą polecenie ldifde -i -f "nazwapliku.ldf"

4.Modyfikacja członkostwa za pomocą Dsmod: 

dsmod group "CN=Finanse,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com" -addmbr "CN=Tony Krijnen,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com" "CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com"

5. Potwierdzenie członkostwa w grupie za pomocą Dsget:

#Bezpośredni członkowie grupy
dsget group "CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com" -members
#Wszyscy członkowie grupy
dsget group "CN=Ksiegowosc,OU=Grupy,DC=contoso,DC=com" -members -expand
#Przynależność Jan Kowalski do grupy

dsget user "CN=Jan Kowalski,OU=Ludzie,DC=contoso,DC=com" -memberof
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz