niedziela, 29 marca 2015

Windows 2008 Serwer - Dodatkowy kontroler domeny (70-640) cz.12

Warto mieć w sieci dodatkowy kontroler domeny, aby w przypadku problemów z głównym możliwe było przełączenie się na zapasowy w celu zachowania ciągłości pracy.

Potrzebny będzie:
1.Kontroler domeny Server01:
 IP:10.0.0.11
 Maska 255.255.255.0
 Brama: 10.0.0.1
 DNS: 10.0.0.11
 Domena: contoso.com

2.Komputer Server03, który stanie się zapasowym kontrolerem:
 IP:10.0.0.13
 Maska 255.255.255.0
 Brama: 10.0.0.1
 DNS: 10.0.0.11
 Domena: contoso.com

1.Tworzenie nowego kontrolera przy pomocy kreatora.


Logujemy się na Contoso\Server03.

W cmd wpisujemy dcpromo.exe.


Klikamy Next.Klikamy Next.


Zaznaczamy Existing Forest oraz Add a Domain Controller To An Existing Domain.


Pozostawiamy domyślne opcje.


Klikamy Next.


Klikamy Next.


Odznaczamy DNS orz Global Catalog.


Zaznaczamy Do not Transfer The...


Klikamy Next.


Wpisujemy hasło, którym usuniemy kontroler.


Klikamy na Export Settings.
Zapisujemy konfigurację jako DodatkowyDC.
Następnie klikamy na Cancel oraz na Yes.
W ten sposób mamy konfigurację.2. Kontroler domeny z wiersza poleceń.

Wykonamy nienadzorowaną instalację zapasowego kontrolera domeny.

Otwieramy cmd wpisując.

dcpromo /unattend /replicaornewdomain:replica
/replicadomaindnsname:contoso.com /sitename:Default-First-Site-Name
/installDNS:No /confirmGC:No /CreateDNSDelegation:No
/databasepath:"C:\Windows\NTDS" /logpath:"C:\Windows\NTDS"
/sysvolpath:"C:\Windows\SYSVOL" /safemodeadminpassword:nasze_hasło
/transferimroleifnecessary:no3.Ograniczenie ilości danych do replikacji na inne serwery.

Logujemy się na Server01

Wykonujemy poniższe polecenia w cmd.

ntdsutil
active instance ntds
ifm i
create sysvol full c:\IFM


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz