sobota, 7 marca 2015

Windows 2008 Serwer - Wdrażanie oraz aktualizacja oprogramowania za pomocą GPO (70-640) cz.7.8

Zasady grup dają nam możliwość wdrażania oprogramowania dla konkretnych grup naszej organizacji. Dla przykładu wdrożymy program XML Notepad.

1.Wymagania:

-Główna jednostka organizacyjna: Grupy do tego podgrupa Aplikacje.


-Tworzymy globalną grupę APP_XML Notepad.




-Tworzymy katalog Oprogramowanie na C:\, w nim katalog XML Notepad. Musimy nadać uprawnienia.



-Dla XML Notepad dodajemy Read & Execute, pozostałe 2 uprawnienia nadają się automatycznie.


-Dla katalogu Oprogramowanie nadajemy Full dla Everyone, następnie udostępniamy katalog oprogramowanie.





-Pobieramy XML Notepad.




2.Wdrażamy oprogramowanie.


Tworzymy nową zasadę nazwaną XML Notepad.


Edytujemy wpis, aby uruchomić Group Policy Managment Editor.


Tworzymy nowy pakiet.


Wskazujemy paczkę instalacyjną dla XML Notepad.
W pole file name musimy wpisać \\nazwaservera\oprogramowanie\XML Notepad\nazwaaplikacji.
Dzięki czemu będziemy mogli instalować aplikację na komputerach w naszej sieci.
Jeżeli podamy ścieżkę c:\oprogramowani\XML Notepad\nazwa aplikacji, app zainstaluje się jedynie lokalnie na serwerze.


Wybieramy Advanced, aby ustawić kilka dodatkowych opcji.



Karta General aplikacji.


Karta Deployment.


Aplikacja dodana.



Zamykamy edytor, musimy dodać grupę APP_XML Notepad jako grupę dla której będzie instalowana aplikacja.



Podpinamy zasadę do domeny.



W celu przetestowania dodajemy konto użytkownika do grupy APP_XML Notepad, po zalogowaniu się przez to konto XML Notepad zostanie zainstalowany.:)







3. Aktualizacja oprogramowania za pomocą GPO.

Sprawdzimy czy możliwe jest zainstalowanie nowszej wersji w/w edytora. Jako że microsoft nie stworzył nowszej wersji, zasymulujemy instalację wersji 2008. Sprowadzi się to do zainstalowania wersji 2007 ale na zakładce General wpiszemy że jest to wersja 2008.

Uruchamiamy Group Policy Managment.


Edytujemy zasadę XML Notepad.


Wskazujemy paczkę XML Notepad 2007(\\server01\oprogramowanie\xmlNotepad).


W oknie Deploy Software wybieramy Advanced.


Na zakładce General wpisujemy XML Notepad 2008.



Zaznaczamy poniższe opcje na zakładce Deployment.


Przechodzimy na zakładkę Upgrades.


Klikamy na Add, następnie zaznaczamy obecnie edytowaną zasadę.


Gotowy pakiet do upgrade.
Usuwamy poprzedni wpis, tak aby został tylko ten opisany jako XML Notepad 2008.
Klikamy na pakiet prawym, następnie wybieramy All tasks, następnie remove.


Po ponownym zalogowaniu się w tle instalowany jest upgrade.





Brak komentarzy:

Prześlij komentarz