niedziela, 29 marca 2015

Windows 2008 Serwer - Wzorce operacji (70-640) cz.13

AD DS obejmuje w sumie 5 wzorców operacji. 2 pierwsze dotyczą całego lasu, natomiast 3 pozostałe  są przeznaczone dla każdej z domen w lesie.

1.Nazwa domeny - wykorzystywana jest w chwili dodawania oraz usuwania domeny w lesie.
2.Schemat - odpowiada za zmiany w schemacie lasu.
3.Identyfikator RID - uczestniczy w generowaniu identyfikatora SID.
4.Wzorzec infrastruktury - pozwala na wymianę użytkowników między domenami, pozwala na logowanie się użytkownika z jednej domeny w drugiej.
5.Emulator PDC - replikuje informację o zmianie hasła użytkownika, aktualizacja GPO, zapewnia również poprawną aktualizację czasu w domenie.

1.Transfer roli wzorca operacji.


Logujemy się na Server01.


Z listy wybieramy Server03.


Widzimy podpięcie pod Server03.


Klikając prawym na domenę oraz wybierając Operations Masters oraz przechodząc na PDC widzimy że PDC dalej jest utrzymywane na Server01.

Klikamy na Change potwierdzamy zmianę, aby PDC działało z Server03 a nie Server01.


Możemy wyłączyć Server01, ponieważ jego rolę przejął Server03.
Ponownie uruchamiamy Server01, aby ponownie jako głównym kontrolerem był ponownie Server01.
Wykonujemy powyższe kroki ponownie z tym że wszędzie wybieramy Server01. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz