sobota, 4 kwietnia 2015

Windows 2008 Serwer - Replikacja DFS dla SYSVOL (70-640) cz.14

Katalog SYSVOL zawiera informacje dotyczące skryptów logowania, szablonów zasad grup itd. Znajduje się w C:\Windows\. W starszych wersjach systemu Windows replikacja katalogu odbywała się za pomocą mało wydajnego FRS, od wersji 2008 można użyć DFS-R.

Migracja do DFS wymaga użycia kilku poleceń oraz zmiany stanów usługi.
Wyróżniamy następujące stany:
0 - uruchom - domyślny stan kontrolera FRS.
1 - przygotowano - utworzona jest kopia SYSVOL jako SYSVOL_DFSR, replikacja jest dokonywana z SYSVOL_DFSR.
2 - przekierowano - całkowicie przechodzimy na dane z SYSVOL_DFSR, od tej chwili skrypty logowania będą kopiowane na inne serwery z tego katalogu.
3 - wyeliminowano - wyłączamy replikację FRS z SYSVOL.

Wykonanie migracji z FRS do DFS robimy przy pomocy Dfsrmig.exe z poniższymi przełącznikami:

setglogalstate stan - jako stan wpisujemy 0-3, zobaczymy aktualny stan migracji.

getglobalstate - zwraca globalny stan migracji do DFS.

getmigrationstate - zwraca stan migracji dla każdego naszego kontrolera domeny.


W celu wdrożenia replikacji potrzebne będą 2 maszyny.

1.Server01
   IP: 10.0.0.11
   Maska: 255.255.255.0
   Brama: 10.0.0.1
   DNS: 10.0.0.11
   Kontroler domeny: contoso.com
   Poziom domeny należy ustawić na 20032.Server02
   IP: 10.0.0.12
   Maska: 255.255.255.0
   Brama: 10.0.0.1
   DNS: 10.0.0.11
   Zapasowy kontroler domeny podczas instalacji odznaczamy DNS oraz Global Catalog


1.Sprawdzenie poprawności replikacji.

Logujemy się na Server01.
Przechodzimy na C:\Windows\SYSVOL\Domain\Scripts.
Tworzymy tam plik .txt o nazwie test1.Przejdźmy następnie na Server02.
Przechodzimy na C:\Windows\SYSVOL\Domain\Scripts.
Powinniśmy zobaczyć utworzony plik .txt.
Jeżeli go nie ma spróbujmy zrobić Odśwież. 


Jeżeli na obydwu maszynach widzimy ten sam plik oznacza to że replikacja działa.


2. Przygotowanie do migracji z FRS na DFS-R.

Sprawdzamy jaki jest obecnie poziom domeny.


Widzimy że obecnie domena pracuje z poziomem Windows 2003 Server.
Klikamy na Cancel.


Sprawdzimy czy DFS jest obecnie dostępny.
Widzimy że dla domeny na poziomie 2003 Server DFS jest niedostępny.


Podniesiemy teraz poziom domeny do 2008.
Klikamy na Raise następnie na OK.
Mamy podniesioną domenę do 2008.


Teraz DFS będzie dostępny.
Zajmiemy się jego konfiguracją.


3.Wdrażanie migracji z FRS do DFS-R.

Ważne
Każde z poniższych poleceń musimy wykonać uruchamiając za każdym razem od nowa cmd z uprawnieniami Administratora, w przeciwnym razie pojawią się błędy.

Uruchamiamy cmd na Server01.
Wpisujemy dfsrmig /setglobalstate 0
W ten sposób inicjujemy migrację DFS.


Wykonamy ponownie powyższe polecenie bez parametru 0.Rozpoczynamy migrację dla wszystkich kontrolerów.


Wpisujemy dfsrmig /setglobalstate 1
Wpisujemy dfsrmig /getmigrationstate

Otrzymamy poniższy komunikat, oznacza to że migracja jest w toku.
Na liście mogą być obydwa kontrolery lub jeden z nich.
Czas migracji to około 15minut.
Co kilka minut wywołujemy powyższe polecenie, aby sprawdzić jest migracja została zakończona.

Poniższy komunikat potwierdza zakończenie migracji.


Następnie wpisujemy dfsrmig /setglobalstate 2Wpisujemy dfsrmig /getmigrationstate

Otrzymamy poniższy komunikat, oznacza to że migracja jest w toku.
Na liście mogą być obydwa kontrolery lub jeden z nich.
Czas migracji to około 15minut.
Co kilka minut wywołujemy powyższe polecenie, aby sprawdzić jest migracja została zakończona.
Poniższy komunikat potwierdza zakończenie migracji.W cmd na Server01 wpisujemy net share.
Widzimy że SYSVOL został skopiowany SYSVOL_DFSR.
W SYSVOL_DFSR\domain\scripts tworzymy testDFS.txt


Logujemy się Server02.
Przechodzimy na C:\Windows\SYSVOL_DFSR\domain\scripts.
Powinniśmy zobaczyć utworzony w/w plik testDFS.txt.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz