niedziela, 31 maja 2015

Windows 2008 Serwer - Środowisko wielodomenowe i relacje zaufania (70-640) cz.19

Do tej pory zajmowaliśmy się jedynie środowiskiem złożonym z pojedynczej domeny, jednak musimy również wiedzieć w jaki sposób działają rozległe środowiska składające się z co najmniej 2 domen, które tworzą las domeny.
W przypadku środowisk wielodomenowych musimy zapewnić możliwość pozostania domen we wzajemnych relacjach o ile zachodzi taka konieczność.
Przećwiczymy w praktyce reakcję zaufania pomiędzy domenami.

Wymagania:
1.Server01 w domenie contoso.com,


2.ServerST w domenie tailspintoys.com.