sobota, 6 czerwca 2015

Wirtualizacja przy pomocy Hyper-V Windows 2008 R2 x64 - Automatyzacja wdrażania maszyn wirtualnych cz.7

Ręczne tworzenie kilkuset maszyn wirtualnych ręcznie jest mało wygodne, a na pewno pracochłonne, dlatego warto zapoznać się z możliwościami SCVMM.
Głównym narzędziem wchodzącym w skład pakietu jest Administrator Console, dzięki czemu w jednym miejscu jesteśmy w stanie zarządzać grupą serwerów również takich działających jako Failover Cluster.
Przy okazji instalacji SCVMM w lokalizacji %Program Files%\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\Bin\ instalowane są również następujące dodatki:

1 - VMMAdmin.exe - konsola, dzięki której możliwe jest wywołanie innych funkcji SCVMM,

2 - VirtualMachineViewer.exe - pozwala na uruchomienie zdalnej sesji oraz podłączenie się poprzez zdalny pulpit do wirtualnej maszyny, komunikacja bazuje na porcie 2179,

3 -  VMRC.exe - uruchamia zdalne podłączenie do maszyny wirtualnej gdy używamy Virtual Server 2005 R2 SP1,

4 - VMwareViever.exe - podłączenie do maszyn działających w opraciu o VMware,


W przypadku gdy chcemy korzystać z Virtual Machine Viever lub Virtual Machine Remote Control z poziomu wiersza poleceń musimy dodać katalog C:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\Bin do zmiennych środowiskowych.

1 - Budowa SCVMM:
1.1 - Drzewo po lewej stronie (Tree):

1.1.1 - W górnej części widzimy nazwę aktualnego widoku,
1.1.2 - Część środkowa to filtry, nie można z nich korzystać w przypadku gdy pula zasobów składa się z 2 serwerów oraz 10 maszyn wirtualnych,
1.1.3 - W dolnej części widzimy dostępne widoki

1.2 - Szczegóły (Details):

1.2.1 - W górnej części widzimy wyniki zastosowania filtrów,
1.2.2 - W dolnej części widzimy szczegóły odnoszące się do zaznaczonego w górnej części obiektu,

1.3 - Akcje (Actions):

1.3.1 - W górnej części widzimy polecenia dotyczące serwera-hosta,
1.3.2 - W  części środkowej widzimy polecenia, przypisane do obecnego widoku Tree,
1.3.3 - W dolnej części widzimy dodatkowe polecenia przypisane do obecnie zaznaczonego polecenia,2 - Utworzenie grupy hostów:

Mając wstępny przegląd możliwości SCVMM możemy utworzyć nową grupę hostów(działa podobnie jak grupa użytkowników w AD).
Nowe hosty dodajemy przy pomocy Add Host Wizard (koniecznie na maszynie, którą dodajemy musimy zainstalować agenta).
Grupie hostów możemy przypisać jaka cześć zasobów ma być wykorzystana prze hosty, będące w grupie.

3 - SCVMM Library:

SCVMM Library jest magazynem danych, dzięki któremu jesteśmy w stanie automatycznie generować nowe maszyny wirtualne. Library obsługiwane jest przez poniższe systemy operacyjne:

-Windows 2008 Hyper-V/bez Hyper-V Standard,Enterprise,Datacenter,
-Windows 2008 Core,
-Windows 2003 x64,x86 Sp2 oraz R2 Sp2 Standard,Enterprise,Datacenter

Krótko mówiąc Library jest udostępnionym katalogiem w którym przechowywane są obrazy systemów operacyjnych, pliki dysków wirtualnych, skrypty instalacji . Domyślnie znajduje się w %SystemRoot%\ProgramData\Virtual Machine Library Files. Po zainstalowaniu mamy utworzone 2 puste dyski wirtualne o pojemności 16GB oraz 60GB.4 - Dodatkowe programy wzbogacające SCVMM:


W celu ułatwienia automatycznej instalacji systemów operacyjnych możemy użyć 2 dodatków:

* Windows Automated Installation Kit(WAIK) - wspiera zautomatyzowanie instalacji systemu operacyjnego:

**Windows System Image Manager (Windows SIM) - pozwala na utworzenie w pełni automatycznej instalacji, chodzi o automatyczne utworzenie konta admina z hasłem, ustawień sieci itd.,
***Windows Preinstallation Environment(WinPE) - system operacyjny, który bez restartu działa jedynie 72h, po tym czasie musi nastąpić jego restart, zawiera również ograniczony zestaw usług, w celu wstępnego przygotowania instalacji systemu,
****ImageX - pozwala na wdrożenie systemu operacyjnego z poziomu wiersza poleceń,
***** System Preparation Tool(SysPrep.exe) - pozwala na uogólnienie systemu operacyjnego w celu możliwości instalacji systemu na wielu maszynach przeznaczony dla Windows Vista, 7 oraz 2008 Server ,
  
* Windows Deployment Services (WDS) - wspiera zdalną instalację systemu operacyjnego. Instaluje rdzeń systemu operacyjnego, dotyczy to zarówno stacji roboczych jak i serwerów. WDS wykorzystuje kartę sieciową z opcją PXE, pozwala na uruchomienie zdalnej instalacji systemu na komputerze, który np. nie ma napędu optycznego lub z pewnych względów usb.
Do poprawnego działania WDS potrzebne są następujące składniki:

* AD Domain Services,
* DNS,
*DHCP,
*Partycja sformatowana w NTFS,
5 - Przygotowanie SCVMM Library:


Na początek musimy utworzyć katalog na dodanym wcześniej 100GB dysku do ServerCore01.
Przechodzimy na ServerCore01, w linie poleceń wpisujemy:

Diskpart

disk listPodpinamy się do ServerCore01 z ServerFull01 poprzez ComputerManagment, aby sprawdzić literkę dysku.Udostępnimy katalog przeznaczony jako udział Library.

net share LibraryCore=E:\SourceFiles /Grant:Everyone,Full

Następnie uruchamiamy maszynę SCVMM01 zainstalowaną na ServerCore01, następnie w niej uruchamiamy SCVMM Administrator Console. Po jej uruchomieniu dodamy udostępniony katalog jako SCVMM Library, w celu przechowywania tam obrazów systemów operacyjnych.

  

6 - Dodanie obrazu systemu do LibraryCore:

Dodamy następnie obraz systemów do naszej biblioteki.Utworzymy dodatkowy katalog o nazwie ISOStore.


Kopiujemy do niego obraz .iso z Windows 2008 R2 64bit, można pobrać z sieci, ja posiadam obraz testowy na dysku, który poprzez udostępniony katalog kopiuje do w/w katalogu.
7 - Przygotowanie systemu do instalacji nienadzorowanej:

Logujemy się na ServerFull01, podłączamy się do ServerCore01 poprzez Hyper-V. Zaznaczamy SCVMM01, nastepnie na Settings, przechodzimy następnie na DVD Drive, aby podpiąć obraz instalacyjny Windows 2008.W ten sposób mamy dostęp do plików instalacyjnych na SCVMM01.Następnie kopiujemy plik Install.wim do \\ServerCore01\LibraryCore\Source(katalog Source musimy utworzyć).


Następnie przechodzimy do SCVMM01, następnie uruchamiamy Windows System Image Manager.


Następnie wskazujemy install.WIM


W celu ułatwienia podpięcia, możemy zamontować \\ServerCore01\LibraryCore\Source jako dysk sieciowy.
Wybieramy jeden z dostępnych systemów na liście.


Klikamy na Yes. Generowanie obrazu potrwa jakiś czas(u mnie jakieś 30-40 minut gdy maszyna działa na 1 rdzeniu oraz ma 4GB ramu:)).


czwartek, 4 czerwca 2015

Apache Load Balancing with Haproxy on Ubuntu 14.04 - English

I want to show how you can config Load Balancing with Haproxy on Ubuntu 14.04. More info about Load Balancing you can find here, something about Haproxy you find here.

What we need to config Load Balancing:
1.  Load Balancer(Haproxy) on Ubuntu 14.04 - IP 192.168.1.15
2. Web1 on Ubuntu 14.04 - IP 192.168.1.16
3. Web2 on Ubuntu 14.04 - IP 192.168.1.17

Below screen our test network: