niedziela, 12 lipca 2015

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.5

Ostatnim etapem przygotowania Zabbix'a jest zainstalowanie na wszystkich maszynach zabbix agent.

1.Instalacja Windows:

W moim przypadku agenta zainstalowałem na Windows Server 2008 R2.

Przechodzimy na http://www.zabbix.com/download.php, następnie do sekcji: zabbix pre-compiled agents. Musimy wybrać identyczną wersję agenta jaką mamy zainstalowaną samego Zabbix'a.

Ściągniętą paczkę wypakowujemy i umieszczamy na C:\Następnie przechodzimy na C:\zabbix_agent_x_x_x.win\conf, gzie x.x.x - to numer wersji:
Kopiujemy przykładową konfigurację C:\, nazywając ją agent_agentd. Odnajdujemy w niej 2-wie pozycje :

Server=192.168.100.2
Hostname=Win2008

W Server wpisujemy zawsze adres IP serwera na którym działa Zabbix, natomiast w Hostname nazwę maszyny, na której konfigurujemy Zabbix agent.

Musimy zainstalować agenta w systemie, otwieramy cmd, następnie wpisujemy:

c:\zabbix_agents_2.2.9.win\bin\win64> zabbix_agentd.exe --install 

Jeżeli chcemy zainstalować wersję 32-bitową, zamiast win64 wpisujemy win32, pozostała część polecenia będzie taka sama.

W odpowiedzi na poprawne wywołanie polecenia powinniśmy otrzymać poniższy komunikat:

zabbix_agentd.exe [3292]: service [Zabbix Agent] installed successfully
zabbix_agentd.exe [3292]: event source [Zabbix Agent] installed successfully

Na koniec musimy ustawić proces Zabbix agent w Services (Administrative Tools) na Started:
2. Instalacja Linux:

apt-get install zabbix-agent

Edytujemy plik config:

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Dodajemy tak jak wyżej IP Servera oraz Hostname:

[...]
Server=192.168.100.2
[...]
Hostname=DebianHost
[...]

Na koniec restartujemy Zabbix'a:

service zabbix-agent restart

3. Dodanie hosta do śledzenia:

Po zainstalowaniu agenta należy hosty dodać do monitorowania na serwerze.

Przechodzimy kolejno: Configuration->Hosts->Cretae host.Następnie wypełniamy zaznaczone pola po czym zatwierdzamy te ustawienia: 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz