czwartek, 9 lipca 2015

Zarządzanie siecią przy pomocy Zabbix cz.4

Instalujemy Zabbixa na wcześniej przygotowanym systemie.

1. Instalacja Zabbixa:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb

dpkg -i zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb

apt-get update 


apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

W trakcie instalacji musimy odpowiedzieć na pytania oraz podać a także potwierdzić hasło do Zabbixa:
W ten sposób utworzyliśmy bazę o nazwie zabbix z użytkownikiem zabbix.


2. Konfiguracja:

Musimy dodać pewne ustawienia php dla zabbix'a.

nano /etc/apache2/conf.d/zabbix

Następnie odnajdujemy poniższe linijki i parametry zmieniamy na poniższe:

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value date.timezone Warsaw

Zapisujemy zmiany następnie restartujemy apache'a:

service apache2 restart

Następnie poprze GUI kończymy konfigurację Zabbixa, wpisując http://ip_address/zabbix;

Klikamy Next.


Klikamy Next.


Klikamy na Test connection.
Jeżeli jest OK, klikamy Next.


Konfigurujemy Host, Port oraz nazwę naszego serwera.


Klikamy next.Klikamy Finish.


Logujemy się jako admin/zabbix.


I gotowe;)W ostatniej części musimy dodać jeszcze zabbix-agent, aby maszyny w sieci mogły wysyłać informacje na serwer.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz