niedziela, 9 sierpnia 2015

Windows 2008 Serwer - Delegowanie uprawnień (70-646) cz.8

Delegowanie uprawnień umożliwia przekazanie części odpowiedzialności innym pracownikom. Możemy przekazać innemu użytkownikowi, np. możliwość zmiany hasła.

1. Delegowanie zarządzania hasłami.

Na Server01 tworzymy nowe konto: Geek Admin.
Konto będzie członkiem tylko grupy Domain Users.


Tworzymy nową OU o nazwie Delegowania.


Przekażemy nadzór nad jednostką dla nowo utworzonego konta.

Zaznaczymy opcję Reset user passwords.... 
Tym samym nowy użytkownik będzie mógł resetować hasła dla użytkowników w tej OU.
Klikamy Next oraz Finish.

2. Cofnięcie delegowania:

Możemy cofnąć delegowanie.
Otwieramy Active Directory.
W menu wybieramy View oraz Advanced Features.
Wybieramy Properties dla Delegowania.


Przechodzimy na Security, zaznaczamy Geek Admin oraz Advanced.Widzimy prawa naszego konta.
Klikając na Restore defaults, przywrócimy domyślne uprawnienia dla tej jednostki.


Po odebraniu uprawnień.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz